Sprzedaż maseczek do Niemiec – na co uważać?

Sprzedaż maseczek do NiemiecProdukcja masek i maseczek ochronnych stała się ratunkiem dla wielu polskich firm w dobie epidemii koronawirusa. Spora liczba firm zmieniła produkcję asortymentu i dostarcza na rynek maseczki. Szukając rynku zbytu, warto zainteresować się rynkiem niemieckim. Jak wygląda sprzedaż maseczek do Niemiec? Na co musimy uważać? Jakie regulacje obowiązują nas przy dystrybucji masek ochronnych w Niemczech? Poniżej poradnik dla polskiej firmy, która chce prowadzić sprzedaż maseczek do Niemiec.


Obowiązek noszenia maseczek w Niemczech

W Polsce wprowadzono nakaz zasłaniania nosa i ust nie tylko za pomocą maseczek, można stosować również dowolną część garderoby lub ubrania, jak chusty czy szaliki. Nie wprowadzono w Polsce również żadnych wymagań jakościowych co do samych maseczek. Jak wygląda obowiązek zakrywania twarzy w Niemczech?

W Niemczech na poziomie związkowym nie wprowadzono ogólnego obowiązku zakrywania twarzy. Poszczególne kraje związkowe wprowadzają jednak tego rodzaju obowiązki lub zalecenia.

Od 20.04.2020 obowiązują przepisy dot. zakrywania twarzy w Saksonii, która graniczy z Polską.

Przepisy nie nakładają ogólnego prawnego obowiązku zakrywania twarzy w miejscach publicznych, jest to jednak wyraźne zalecenie. W niektórych sytuacjach wprowadzono jednak obowiązek zakrywania twarzy. Mieszkańcy powinni nosić maseczki (lub zakrywać twarz np. chustą) w sklepach oraz środkach komunikacji publicznej. Maseczki w punktach handlowych powinni nosić zarówno sprzedawcy, jak i wszyscy klienci. Za brak maseczki lub innego zakrycia twarzy kary nie grożą kary, władze liczą tutaj na rozsądek mieszkańców i zastosowanie się do zaleceń. Przy czym w Saksonii maseczki rozdawane są mieszkańcom za darmo.

W tym tygodniu także inne landy (Berlin, Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Hamburg, Saksonia-Anhalt, Turyngia) wprowadzą podobne obowiązki zakrywania twarzy. W Berlinie obowiązek będzie dotyczył jedynie środków komunikacji publicznej. Póki co, obowiązku zakrywania twarzy w najbliższych dniach nie wprowadzono w Brandenburgii, Bremie, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i Kraju Saary. Ale uwaga: poszczególne miasta wprowadzają swoje zakazy. I tak na przykład w Brandenburgii obowiązek noszenia maseczki nie został wprowadzony, ale miasto Poczdam już taki obowiązek przewidziało.

Sprzedaż w Niemczech maseczek własnej produkcji 

Przepisy prawa nie przewidują wymogów jakościowych co do sprzedawanych w Niemczech maseczek służących do zakrywania ust i twarzy. Jedno trzeba stwierdzić, typowe maseczki nie chronią przed zakażeniem koronawirusem. Mają one jedynie służyć zmniejszeniu ryzyka zachorowania poprzez kontakt z wydzielinami osoby chorej. Maseczka ma jedynie zmniejszyć ilość wydzielin kropelkowych z układu oddechowego chorego. Maseczki własnej produkcji nie są zatem wyrobem medycznym. Powstają one z różnych materiałów, najczęściej bawełny. Do ich produkcji nie znajdą zastosowanie przepisy dot. wyrobów medycznych i wprowadzania ich na rynek.

Od takich maseczek należy odróżnić maseczki, które przeznaczone są do stosowania jako wyroby medyczne lub środki ochrony indywidualnej (np. maski chirurgiczne). Osoby wprowadzające do obrotu wyroby medyczne są obowiązane poinformować o tym Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wyroby medyczne oraz środki ochrony indywidualnej np. maseczki ochronne przywożone do Polski, muszą posiadać oznakowanie CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa obowiązujących w UE. W przypadku masek typu FFP2/FFP3 obowiązują ograniczenia co do możliwości ich wywozu lub zbycia poza terytorium Polski. To samo dotyczy masek chirurgicznych.

Oznaczenie masek do zakrywania ust i twarzy

Nieprawidłowe oznaczenie produktu może przysporzyć nam kłopotów, gdy prowadzimy sprzedaż maseczek w Niemczech. Wprowadzenie klienta w błąd może spotkać się z wezwaniem do usunięcia naruszeń (Mahnung). W Niemczech istnieje dość specyficzny system ochrony praw konsumenta. Ciężar działań w tym kierunku spoczywa nie tyle na organach państwowych (jak w Polsce), ale na naszej konkurencji. Każdy, kto działa jako nasz konkurent na rynku lub organizacja takich osób, może nas wezwać do zaprzestania naruszeń i zobowiązać do złożenia oświadczenia pod groźbą kary umownej. W oświadczeniu zobowiązujemy się, by w przyszłości nie dokonywać dalszych naruszeń. Wzywający ma prawo do zwrotu kosztów takiego wezwania. Dlatego najczęściej wzywający reprezentowany jest przez adwokata, który nalicza swoje wynagrodzenie. Jeżeli wezwanie ma uzasadnione podstawy, to musimy zapłacić koszty adwokata, które najczęściej sięgają kilkaset euro. W dobie pandemii koronawirusa niemieccy adwokaci, prawdopodobnie przez mniejszą ilość pracy, zintensyfikowali swoje działania w kierunku upominania konkurentów swoich klientów. Ryzyko otrzymania takiego wezwania jest zatem obecnie spore. Powód do wezwania może być różny, poprzez błędne pouczenie konsumenta o prawie do odstąpienia, błędny regulamin sprzedaży lub jego brak, brak informacji o polubownym rozwiązywaniu sporów na platformie ODR, po błędne oznaczenie produktu, które wprowadza w błąd.

Jeżeli otrzymasz takie wezwanie (Mahnung) z Niemiec, nie odpisuj na nie samodzielnie – skontaktuj się wpierw z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach. Chętnie pomożemy w takich sprawach.

Wracając do kwestii maseczek własnej produkcji. Powinniśmy unikać takiego oznaczenia naszych towarów, które może wprowadzić w błąd. Nie powinniśmy zatem posługiwać się sformułowaniem maska / maseczka ochronna (Schutzmaske). Nasze maseczki prawdopodobnie przed niczym w pełni nie chronią. Na pewno unikajmy też sformułowań typu „maska antywirusowa” czy „maska chroniąca przed koronawirusem”. Nasza maseczka nie ma przecież takich właściwości jak maska FFP2 lub FFP3.

Zalecane oznaczenie maseczek przy sprzedaży w Niemczech

Federalny Instytut ds. Leków i Wyrobów Medycznych (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM) wydał zalecenia co do oznaczania masek i maseczek w Niemczech.

BfArM wyróżnia trzy typy masek:

 • maseczki własnej produkcji (Community-Masken)
 • maseczki chirurgiczne (Mund-Nasen-Schutz, MNS)
 • półmaski filtrujące (FFP2 i FFP3)

Poniżej charakterystyka poszczególnych maseczek:

Typ maseczkiMaseczki własnej produkcjiMaseczki chirurgicznePółmaski filtrujące
Skrót / inne oznaczeniaCommunity-Maske, DIY-Maske; Behelfs-Mund-Nasen-MaskeMNS / Operations- (OP)MaskeFFP2 / FFP3-Maske
PrzeznaczeniePrywatny użytekOchrona innych osóbOchrona własna / ochrona w miejscu pracy
Wyrób medyczny lub środek ochrony indywidualnejNieTakTak
Dopuszczenie do obrotu / certyfikacjaBrak wymogówTak, norma DIN EN 14683:2019-6

 

Certyfikat CE (bez certyfikatu dopuszczone do obrotu w USA, Kanadzie, Australii i Japonii)

Tak, norma DIN EN 149:2001-10

 

Certyfikat CE (bez certyfikatu dopuszczone do obrotu w USA, Kanadzie, Australii i Japonii)

Działanie ochronneCo do zasady niewykazane.

Noszenie może zmniejszyć szybkość przepływu kropelek śluzu, a maski mogą wspierać świadomość „dystansu społecznego”, a także ostrożnego traktowania siebie i innych osób.

Zatrzymanie wydzielin kropelkowych noszącego maskęOchrona noszącego maskę przed wydzielinami kropelkowymi innych osób

Źródło: BfArM

Opis maski własnej produkcji nie powinien zatem sugerować właściwości, które posiadają maski chirurgiczne czy filtrujące. Jeżeli prowadzimy sprzedaż maseczek do Niemiec i obiecujemy działania antywirusowe czy zabezpieczenie przed koronawirusem, to wprowadzimy konsumenta w błąd. Prędzej czy później skończy się to otrzymaniem wezwania do zaprzestania naruszeń. Jeżeli nie zobowiążemy się do zaprzestania tych naruszeń i nie uiścimy kosztów wezwania, to sprawa trafi do sądu. Nasze koszty wzrosną i to znacznie, a sprawę zapewne przegramy. Warto zatem odpowiednio oznaczyć nasze maseczki sprzedawane w Niemczech. O ile w polskich sklepach czy na portalach sprzedażowych takie oznaczenie może przejść niezauważone przez organy państwowe, to w Niemczech na pewno znajdzie się osoba żądna łatwego zarobku. Na rynku jest sporo firm prawniczych żyjących tylko z wzywania firm w sprawie naruszeń praw konsumentów.

Informacje dodatkowe do maseczek sprzedawanych w Niemczech

Sprzedając maseczki własnej produkcji do Niemiec warto w opisie towaru wskazać na następujące kwestie:

 • Maseczka nie jest wyrobem medycznym ani środkiem ochrony indywidualnej.
 • Maseczka służy jedynie do użytku prywatnego.
 • Pomimo noszenia maseczki należy nadal stosować wszelkie zalecenia higieniczne oraz nakaz zachowywania dystansu co najmniej 1,5 metra od innej osoby.
 • Zakładając maskę, upewnij się, że wnętrze nie jest zanieczyszczone. Ręce należy wcześniej dokładnie umyć mydłem.
 • Maska musi być prawidłowo umieszczona na ustach, nosie i policzkach oraz ściśle przylegać do twarzy, aby zminimalizować napływ powierza od boku.
 • Podczas korzystania z maski po raz pierwszy należy sprawdzić, czy maska przepuszcza wystarczającą ilość powietrza tak, by umożliwić normalne oddychanie.
 • Wilgotną maskę należy natychmiast zdjąć i w razie potrzeby wymienić.
 • Na zewnętrznej stronie maski mogą znajdować się zarazki. Aby zapobiec zanieczyszczeniu rąk, należy unikać dotykania maski.
 • Po zdjęciu maski należy dokładnie umyć ręce zgodnie z ogólnymi zasadami higieny (co najmniej 20-30 sekund mydłem).
 • Po zdjęciu maska powinna być włożona do szczelnego opakowania lub zostać natychmiast wyprana. Używaną maskę należy przechowywać możliwe krótko, by uniknąć pojawienia się pleśni.
 • Po jednorazowym użyciu najlepiej wyprać maseczkę w 95 stopniach, a jeżeli jest to niemożliwe to przynajmniej w 60 stopniach, a następnie całkowicie wysuszyć.
 • Należy podać informację na temat maksymalnej liczby cykli użycia, po których maseczka nadal nadaje się do użycia zgodnie z jej przeznaczeniem.
 • Informacja, że maseczka powinna być używana zgodnie z instrukcją producenta.

Inne obowiązki związane ze sprzedażą w Niemczech

Sprzedaż w Niemczech, także w drodze sprzedaży wysyłkowej, może się wiązać z innymi kwestiami prawnymi i podatkowymi. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na naszej stronie, np. <<TUTAJ>>.

Sprzedawcy prowadzący sprzedaż maseczek do Niemiec powinni w szczególności zwrócić uwagę na przepisy ustawy o opakowaniach VerpackG. Dotyczą one wprowadzania opakowań na teren Niemiec, także przez sprzedawców internetowych z Polski. Sprzedawca powinien dokonać rejestracji w systemie LUCID (opakowania) oraz zawrzeć umowę z organizacją odzysku. Więcej szczegółów <<TUTAJ>>.

Jak możemy pomóc?

Jeżeli prowadzą Państwo sprzedaż maseczek do Niemiec i potrzebują wsparcia w kwestiach prawnych i podatkowych, to kancelaria JLT służy Państwu pomocą. Pomożemy przy przygotowaniu oferty sprzedaży, rejestracji podatkowej do VAT w Niemczech, prowadzeniu rozliczeń podatku VAT w Niemczech, rejestracji do rejestru opakowań LUCID w Niemczech lub w uzyskaniu zaświadczenia §22f UStG.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań