Działalność w Polsce a praca w Niemczech, polska firma jednoosobowa w Niemczech

Takie rozwiązanie może przysporzyć wiele problemów tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą firmę w Polsce, a podejmują aktywność zawodową w ramach własnej działalności w innym kraju. Wątpliwymi kwestiami są przede wszystkim podatki oraz ZUS. W takiej sytuacji pojawia się pytanie – gdzie przedsiębiorca powinien dokonywać rozliczeń? I jak zrobić to poprawnie, gdy większość zysków pochodzi ze zleceń wykonanych za granicą?

Działalność gospodarcza w Polsce, a praca na terenie Niemiec

Zakładanie działalności

Założenie własnej działalności gospodarczej często jest bardzo kuszącą opcją dla osób wykonujących swoje obowiązki na terenie Niemiec. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz możliwość większego zarobku niż osoby podlegające normalnemu stosunkowi pracy. W tym celu wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce lub w Niemczech i mieć zlecenie od niemieckiego zleceniodawcy. Bardzo szybko przekonasz się o korzyściach płynących z tego rozwiązania – przede wszystkim związanych z Twoimi zyskami. To, co sprawia, że wiele osób nie podejmuje się założenia własnej działalności, to nieprzejrzyste przepisy oraz jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych.

Niemieckie prawo podatkowe nakłada na osoby decydujące się na samozatrudnienie obowiązek rozliczania się z fiskusem na terenie Niemiec, co dotyczy także polskich firm, które świadczą tam usługi. Obowiązek rozliczeniowy należy spełnić samemu, gdyż zleceniodawca nie jest już pracodawcą, a jedynie kontrahentem.

Jeżeli zdecydujesz się na samozatrudnienie w Niemczech, musisz przestrzegać przepisów, które obowiązują w tym miejscu – a więc to w Twojej gestii leży rozliczenie się z wykonanej pracy z niemieckim Urzędem Skarbowym oraz to Ty ponosisz odpowiedzialność za terminowe i poprawne odprowadzanie podatków.

Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce, a wykonywanie pracy na terenie Niemczech

Firma w Polsce czy w Niemczech?

Każdy polski przedsiębiorca, który podejmuje się samozatrudnienia, ma dwie możliwości – może wybrać rejestrację polskiej firmy w Niemczech albo założyć ją w kraju, w którym chce świadczyć usługi. W ostatnich latach coraz więcej obcokrajowców decyduje się na takie rozwiązanie, ponieważ podatki, do których płacenia jest zobowiązana firma w Niemczech, mogą okazać się o kilka procent niższe niż te w Polsce. Musisz mieć jednak świadomość, że załatwianie wszelkich formalności może być utrudnione – szczególnie dla osoby, która nie miała wcześniej styczności z językiem oraz nie ma niezbędnej wiedzy na temat prawa, procedur, oraz obowiązków ciążących na niemieckim przedsiębiorcy.

Jeżeli natomiast rozważasz założenie firmy w Polsce i wykonywanie prac na terenie Niemiec, musisz pamiętać o obowiązku rejestracji podatkowej w niemieckim Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania numeru podatkowego. Następnie po zrealizowaniu zlecenia należy rozliczyć się z niemieckim fiskusem z uzyskanych dochodów. Rejestracja podatkowa jest obowiązkowa dla polskich firm działających na terenie tego państwa, więc nie sposób jej uniknąć. Możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej i razem ze specjalistą znaleźć odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

Pracowanie w Niemczech z działalnością gospodarczą w Polsce

Ubezpieczenie społeczne – regulacje unijne

Wspólnotowe uregulowania obowiązujące w zakresie obligatoryjnych ubezpieczeń społecznych gwarantują obywatelom UE, w tym także indywidualnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego, podleganie ustawodawstwu tylko jednego z nich. Jak ustalić, w jakim kraju się ubezpieczasz? Reguła podstawowa określa w rozporządzeniu, że osobę wykonującą w państwie członkowskim pracę na własny rachunek obowiązuje ustawodawstwo tego kraju. Zatem ma tu znaczenie jedynie faktyczne miejsce wykonywania czynności wchodzących w zakres prowadzonego przedsiębiorstwa, a nie siedziba, która może znajdować się w Polsce.

W praktyce to właśnie ta zasada jest przyczyną problemów polskich przedsiębiorców. Jeżeli mieszkasz w Polsce i otworzyłeś działalność gospodarczą w Niemczech i tam świadczysz usługi – podlegasz pod niemieckie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego – tu sytuacja jest oczywista i nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jeżeli jednak mieszkasz w Polsce i działalność gospodarcza również jest tu założona, ale pracę wykonujesz w innym miejscu – podlegasz pod niemieckie przepisy.

Ubezpieczenie społeczne – wyjątek od reguły

Zapisany jest w art. 14 ust. z rozporządzenia wykonawczego i dopuszcza, aby podmiot, który wykonuje prace na własnej działalności gospodarczej w danym państwie członkowskim, wyjeżdżając do innego kraju Unii Europejskiej, nadal podlegał ustawodawstwu w tym przypadku – polskiemu. Wyjątek ten obowiązuje tylko tego przedsiębiorcę, którego przewidywany czas pracy nie przekracza 24 miesięcy i prowadzi znaczną część działalności na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę. Jeżeli dana osoba chce płacić ZUS w ojczyźnie przez okres prowadzenia działalności za granicą, powinna:

  • w kraju siedziby przedsiębiorstwa prowadzić działalność od pewnego czasu przed dniem, od którego zamierza rozpocząć świadczenie pracy na terytorium innego państwa,
  • w każdym okresie prowadzenia tymczasowej działalności w innym państwie członkowskim niż w Polsce spełniać w miejscu, w którym znajduje się siedziba, wymogi konieczne do jej prowadzenia, pozwalające na jej ponowne podjęcie – czyli utrzymywać infrastrukturę niezbędną do pracy po powrocie do Polski przez cały okres działania za granicą,
  • prowadzić działalność na własny rachunek w Polsce przez co najmniej 2 miesiące przed przeniesieniem jej za granicę,
  • udokumentować jej prowadzenie fakturami, rachunkami lub umowami.

Samozatrudnienie ma wiele zalet – po odliczeniu wszystkich kosztów okazuje się, że przedsiębiorca zarabia dużo więcej za świadczenie tej samej usługi, niż osoba zatrudniona na zasadzie stosunku pracy. Zatem jest to niezaprzeczalnie zysk finansowy dla tego, kto się podejmuje takiego rozwiązania. Jednakże wiąże się z mnóstwem obowiązków prawnych oraz podatkowych, które mogą być trudne do zrealizowania przez kogoś niedoświadczonego. Dlatego, jeżeli zamierzasz rozpocząć taką działalność, możesz się z nami skontaktować. Nasza kancelaria JLT – Jadżyn Legal & Tax specjalizuje się właśnie w zakresie pomocy polskim firmom, które chcą rozpocząć oferowanie swoich usług w Niemczech. Niestety bariera językowa oraz brak rzetelnych informacji mogą być przeszkodą nie do pokonania, dlatego skorzystanie z pomocy kancelarii może ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań