Obowiązkowa kwarantanna w Niemczech

Obowiązkowa kwarantanna w NiemczechNiemiecki rząd wprowadza dalsze ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. Od piątku, 10 kwietnia 2020 r. wprowadzona zostanie obowiązkowa kwarantanna w Niemczech dla osób wjeżdżających na terytorium tego kraju. Zobacz, jakie są wyjątki od obowiązku kwarantanny w Niemczech.


Obowiązkowa kwarantanna w Niemczech – zasady

Niemieckie władza planują wprowadzić obowiązkową kwarantannę dla osób przekraczających niemiecką granicę. Zgodnie z uzgodnionym w poniedziałek zaleceniem dla niemieckich krajów związkowych, kwarantanna po powrocie z zagranicy ma obowiązywać od piątku 10 kwietnia i dotyczyć wszystkich, powracających po kilkudniowym pobycie za granicą obywateli Niemiec, obywateli krajów UE i innych cudzoziemców, którzy stale i od dłuższego czasu mieszkają w RFN.

Od obowiązku kwarantanny wprowadzono pewne wyjątki:

  • osoby dojeżdżające codziennie do pracy (Pendler) – chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Niemczech, które mieszkają np. w Polsce i codziennie przekraczają granicę. Ten wyjątek z polskiej perspektywy ma małe znaczenie, ponieważ po powrocie do Polski trzeba odbyć 14-dniową kwarantannę. Regulacje polskie będą zatem tutaj niespójne z niemieckimi, co w obszarach przygranicznych spowoduje spore trudności dla firm zatrudniających pracowników z sąsiedniego Państwa;
  • osoby w podróży służbowej / serwisanci / kierowcy – chodzi tutaj o osoby, które wjeżdżają jedynie na kilka dni do Niemiec i nie wykazują żadnych symptomów choroby, a ich wjazd nie może być przesunięty w czasie. Ta sama regulacja dotyczy kierowców w ruchu międzynarodowym;
  • osoby w tranzycie – osoby podróżujące do ich miejsca stałego pobytu, które przejeżdżać będą tranzytem przez Niemcy, nie zostaną poddane kwarantannie.

Osoby, które na dłuższy czas (kilka tygodni) przyjeżdżają do Niemiec do pracy, powinny wykazać, że zapewniono im dwutygodniową kwarantannę. Możliwe jest też takie zorganizowanie pracy, które odpowiada warunkom kwarantanny (kwarantanna z możliwością pracy). Odnosi się to głównie do branży rolniczej i pracowników sezonowych. Pracodawca może przykładowo zorganizować pobyt osób z zagranicy w taki sposób, by mogli wykonywać swoją pracy, a przy tym ich kontakty z innymi osobami były maksymalnie ograniczone. Takie osoby nie mogłyby też opuszczać miejsca zakwaterowania i pracy. Byłyby niejako „skoszarowane” w miejscu pracy i odizolowane od innych pracowników.

Osoby bez istotnego powodu wjazdu do Niemiec nie będą wpuszczane. Osoby zamieszkałe w Niemczech, które powracają po kilku dniach do kraju, także będą poddawane kwarantannie.

Obostrzenia mają wejść w życie w piątek, 10 kwietnia 2020 r. Jeżeli zatem pracodawca chciałby oddelegować do Niemiec pracowników bez obowiązku kwarantanny może to jeszcze zrobić do czwartku, 9 kwietnia.

Wzorcowe rozporządzenie w sprawie obowiązku kwarantanny w Niemczech

W dniu 9.04 opublikowano wzorcowe rozporządzenie w sprawie obowiązku kwarantanny w Niemczech. Zapewne wszystkie landy przyjmą je w takiej treści. Podstawową zasadą jest to, że wjeżdżający na teren Niemiec powinien udać się bezpośrednio do miejsca kwarantanny i pozostać tam przez 14 dni. Niezwłocznie należy powiadomić miejscowy organ (Gesundheitsamt) o odbywaniu kwarantanny. Organ też ten trzeba powiadamiać o symptomach Covid-19. W trakcie kwarantanny zakazane jest spotykanie się z innymi osobami spoza grona domowników. Zabroniona jest także działalność zarobkowa.

Kwarantannie w Niemczech poddać się należy zatem samodzielnie, bez decyzji administracyjnej na granicy. Kontrole na granicy polsko-niemieckiej nie zostaną prawdopodobnie przez niemieckie służby wprowadzone. Zatem to na osobie przekraczającej granicę spoczywa obowiązek oceny, czy poddać się kwarantannie. Przy czym grożą tutaj wysokie kary, jeżeli sami się do tych obowiązków kwarantanny w Niemczech nie zastosujemy.

Doprecyzowano także wyjątki od obowiązku kwarantanny. Zwolnieni z obowiązku kwarantanny są kierowcy w transporcie międzynarodowym. Z tego obowiązku zwolniono też personel medyczny, w tym z branży opiekuńczej. Osoby te jednak muszą mieć zaświadczenie od pracodawcy.

Istotne zwolnienie dotyczy pracowników i podróży służbowych do Niemiec. Z obowiązku kwarantanny w Niemczech zwolnione są osoby, które codziennie lub do 3/5 dni (tutaj różne były ustalenia landów) z koniecznych powodów służbowych, których nie da się przesunąć, wjeżdżają do Niemiec. W uzasadnieniu podano, że brak wjazdu do Niemiec spowoduje poważne skutki zawodowe, w szczególności obowiązek zapłaty kary umownej lub poniesienia znacznych finansowych strat.

Doprecyzowano także kwestię pracowników sezonowych. Możliwe jest stworzenie niewielkich 5-10 osobowych grup, które nie mają z nikim innym kontaktu w czasie pracy lub wolnego czasu i przez 14 dni poddani są kwarantannie z możliwością pracy. Pracodawca ma obowiązek poinformowania odpowiednich władz sanitarnych o podjęciu pracy sezonowej przez takie osoby.

Kary za naruszenie obowiązku kwarantanny w Niemczech

Kary za naruszenie nowych obowiązków kwarantanny w Niemczech są spore i zależą od istoty naruszenia. Poniżej proponowany katalog kar za dane naruszenie.

Rodzaj naruszonego obowiązkuWysokość kary w euro
Domowa kwarantanna500 – 10.000
Zakaz spotkań z osobami spoza grona domowników300 – 5.000
Nakaz bezpośredniego przemieszczenia się z granicy do miejsca kwarantanny150 – 3.000
Nakaz bezpośredniego opuszczenia Niemiec przez osoby przejeżdżające tranzytem150 – 3.000
Kontakt z władzami po wjeździe do Niemiec i zgłoszenie kwarantanny150 – 2.000
Kontakt z władzami w razie wystąpienia symptomów infekcji Covid-19300 – 3.000
Zakaz pracy zarobkowej w czasie kwarantanny500 – 25.000
Niezgodne z prawdą wydanie zaświadczenia dla osoby objętej wyjątkiem od kwarantanny2.000 – 25.000
Obowiązek kontaktu z władzami przy organizacji kwarantanny z możliwością pracy dla pracowników sezonowych5.000 – 25.000

Działalność w Polsce a praca w Niemczech

Nowe obostrzenie i obowiązkowa kwarantanna w Niemczech dotknie przede wszystkim polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec. Najczęściej pracownicy wysyłani są na dłuższe, kilkutygodniowe wyjazdy. W takim przypadku organizacja kwarantanny w Niemczech może być kosztowna i ekonomicznie nieuzasadniona. Nie ma sygnałów, czy polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec, których pracownicy zostaną poddani obowiązkowej kwarantannie w Niemczech, mogą liczyć na zwrot kosztów płacy pracownika od niemieckiego państwa. Niemieckie firmy taką możliwość mają, o czym można dowiedzieć się <<TUTAJ>>.

Polska firma działająca w Niemczech może zatem być zmuszona do podwójnej kwarantanny swoich delegowanych do Niemiec pracowników. Przy wjeździe do Niemiec będzie to obowiązkowa kwarantanna w Niemczech przez dwa tygodnie i po powrocie do Polski w takim samym wymiarze czasowym.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe dla firm, które delegują pracowników za granicę. Usługi doradztwa podatkowego świadczone są w ramach współpracy z zagranicznymi prawnikami i doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony profesjonalnego specjalisty. Kancelaria JLT dokonuje również wszelkich zgłoszeń i formalności związanych z delegowaniem pracowników do Niemiec i do innych krajów. Delegowanie pracowników za granicę to nasza specjalność.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań