Podatek budowlany w Niemczech

podatek budowlany w Niemczech

Dowiedz się, co to jest podatek budowlany w Niemczech. Poniżej szczegółowe informacje dla polskich firm budowlanych działających w Niemczech, jak nie zapłacić tego podatku i jak go odzyskać, jeżeli podatek budowlany w Niemczech został potrącony. Jak uzyskać Freistellung? 


Liczne grono polskich firm świadczy usługi budowlane w Niemczech. Jeżeli usługi budowlane świadczone są na rzecz innego przedsiębiorcy, to żądają oni przedłożenia zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech (Freistellungsbescheinigung). Poniżej szczegółowe informacje dotyczące tego podatku, czyli Freistellungsbescheinigung dla polskiej firmy – jak uzyskać, jakie dokumenty są potrzebne i do kiedy można składać wniosek.

Czym jest podatek budowlany w Niemczech?

Podatek budowlany w Niemczech, zwany także podatkiem od usług budowlanych (Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen, Bauabzugsteuer), jest rodzajem zaliczki na podatek dochodowy w Niemczech. Wiele firm myli go z podatkiem VAT. Podatek budowlany w Niemczech nie ma żadnego związku z VAT. Konstrukcja podatku budowlanego jest stosunkowo prosta. Jeżeli świadczone są usługi budowlane w Niemczech na rzecz innej firmy, to zleceniodawca potrąca 15% z płatności i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech. Kwotę 15% liczy się od wartości brutto (czyli netto plus 19% podatku VAT), nawet jak faktura jest bez VAT z odwrotnym obciążeniem.

Przykład:

Firma z Polski wykonuje w Berlinie usługę budowlaną na rzecz niemieckiego dewelopera. Uzgodniono wynagrodzenie w kwocie 200.000 euro. Polska firma wystawiła fakturę, ale zleceniodawca zapłacił jej tylko 164.300 euro. Potrącona kwota 35.700 euro została odprowadzona do urzędu skarbowego w Cottbus, który jest akurat właściwy w Niemczech dla tej firmy polskiej.

Podatek od usług budowlanych w Niemczech

Czy potrącony podatek budowlany w Niemczech przepada?

Potrącony podatek od usług budowlanych w Niemczech jest tylko zaliczką na podatek dochodowy. Firma budowlana, której zleceniodawca potrącił ten podatek, może wystąpić o zwrot podatku. Aby uzyskać zwrot podatku budowlanego w Niemczech należy złożyć stosowny wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego. Wraz z wnioskiem należy dokonać rejestracji podatkowej i uzyskać niemiecki numer podatkowy (Steuernummer). Do wniosku o zwrot podatku z Niemiec trzeba dołączyć różne dokumenty (umowy, rachunki, certyfikat rezydencji, zestawienie pracowników itd.). Jeżeli urząd skarbowy uzna, że wykonaliśmy w Niemczech wszystkie obowiązki podatkowe i nie istnieje zagrożenie, że powstaną w przyszłości jakieś zaległości podatkowe, to podatek w całości zwróci.

Czy jest jakiś maksymalny termin, w którym można wystąpić o zwrot podatku budowlanego w Niemczech?

O zwrot podatku budowlanego z Niemiec można wystąpić najpóźniej do końca drugiego roku liczonego od końca roku, w którym dokonano potrącenia podatku budowlanego w Niemczech. Jeżeli np. podatek budowlany w Niemczech został potrącony w maju 2023 r., to można ubiegać się o jego zwrot do końca 2025 r.

Kto potrąca podatek budowlany w Niemczech?

Podatek budowlany w Niemczech potrąca zleceniodawca usługi budowlanej, czyli ten, kto płaci za usługę budowlaną, o ile jest przedsiębiorcą. Jeżeli zleceniodawcą jest osoba prywatna, to podatek budowlany w Niemczech nie jest potrącany. Kwestia podatku od usług budowlanych powstaje jedynie pomiędzy dwiema firmami.

Uwaga, nie ma znaczenia, skąd pochodzi zleceniodawca i firma świadcząca usługę budowlaną. Dla celów podatku budowlanego w Niemczech istotne jest jedynie to, że zleceniodawca ma być przedsiębiorcą. Może on być z Niemiec, ale może być także z Polski. Zapominają często o tym polskie firmy, które mają swoich polskich podwykonawców. Jeżeli polska firma zleci innej polskiej firmie usługę budowlaną wykonywaną w Niemczech, to także zobowiązana jest do potrącenia 15% podatku budowlanego. Jeżeli tego nie zrobi, to sama odpowiada za ten podatek. Do tego może otrzymać karę do 30.000 euro.

Przykład:

Polska firma ma kontrakt na wybudowanie domu w Niemczech. Podzleciła część prac elektrykowi z Polski, który ma własną działalność. Zleceniodawca zapłacił elektrykowi całość wynagrodzenia w kwocie 10.000 euro. Niemiecki urząd skarbowy dowiedział się o braku potrącenia i nakazał polskiemu zleceniodawcy zapłatę kwoty 1.785 euro wraz z odsetkami tytułem podatku budowlanego w Niemczech.

Porady na temat niemieckiej ustawy o podatku dochodowym

Czy można się jakoś uchronić przed potrąceniem podatku?

Niemieckie przepisy regulujące podatek budowlany przewidują możliwość otrzymania zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech (Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG). O zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech występuje firma świadcząca usługi budowlane. Każda firma  budowlana musi wystąpić o takie zwolnienie dla siebie. Nie jest istotne, czy zleceniodawca firmy budowlanej też ma takie zwolnienie.

Przykład:

Firma z Niemiec zleca polskiej firmie budowlanej budowę magazynu w Niemczech. Polska firma A wystąpiła i uzyskała zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Polska firma A podzleca część prac budowlanych (budowa fundamentów) innej firmie B z Polski. Firma B nie posiada zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech. Część prac zlecono również elektrykowi z Polski, który posiada zwolnienie z podatku budowlanego. Firma A otrzyma całość wynagrodzenia od niemieckiego zleceniodawcy, ponieważ posiada zwolnienie dla siebie. Płacąc wynagrodzenie firmie B, firma A będzie musiała potrącić 15% wynagrodzenia i odprowadzić tę kwotę do urzędu skarbowego właściwego dla firmy B. Elektryk z Polski otrzyma natomiast całość wynagrodzenia, ponieważ posiada swoje zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

Aby uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech (Freistellungsbescheinigung) należy dokonać podatkowej rejestracji w tym kraju i złożyć wniosek o udzielenie takiego zwolnienia. Do wniosku trzeba dołączyć często na wezwanie dodatkowe dokumenty, umowę na roboty budowlane w Niemczech, wystawione faktury czy zestawienie wysłanych pracowników. Są trzy urzędy skarbowe w Niemczech właściwe dla polskich firm: w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen – Außenstelle Donauwörth. Decyduje pierwsza litera nazwiska przedsiębiorcy lub nazwy spółki.

Pierwsze zwolnienie z podatku budowlanego udzielone zostanie zazwyczaj na trzy miesiące. By je przedłużyć, niemiecki urząd skarbowy wezwie firmę ponownie do złożenia wniosku o zwolnienie z podatku od usług budowlanych w Niemczech i przedłożenia konkretnych dokumentów. Przedłużenie następuje zazwyczaj na kolejne 12 miesięcy. Trzeba pamiętać, by przed upływem tego terminu ponownie wystąpić o przedłużenie zwolnienia, tak by firma zawsze posiadała aktualne zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Do końca lipca roku następnego (np. za rok 2023 do 31.07.2014 r.) należy przedłożyć niemieckiemu urzędowi skarbowemu dokumenty, które umożliwią sprawdzenie, czy wobec zagranicznej firmy powstał obowiązek od podatku dochodowego w Niemczech. Dokumenty należy przedłożyć bez odrębnego wezwania. Do dokumentów tych należy ankieta, zestawienie wykonanych prac w Niemczech, zestawienie delegowanych do pracy w Niemczech pracowników, kopia rocznego zeznania podatkowego. Nie składając tych dokumentów, firma ryzykuje, że jej zwolnienie od podatku budowlanego w Niemczech nie zostanie przedłużone.

Czemu tak naprawdę służy podatek budowlany w Niemczech?

Idea podatku budowlanego w Niemczech jest prosta. Ma to służyć przeciwdziałaniu wykonywania nielegalnych prac budowlanych. Podatek budowlany wymusza na zagranicznych firmach kontakt z niemieckim urzędem skarbowym. Albo zagraniczna firma wystąpi o zwolnienie z podatku budowlanego, albo nie otrzyma 15% wynagrodzenia. Uzyskanie zwolnienia z podatku budowlanego lub jego przedłużenie wymaga przedłożenie sporej ilości dokumentów. Tak samo przy wnioskowaniu o zwrot już potrąconego podatku budowlanego.

Na podstawie tych dokumentów niemiecki urząd skarbowy może wychwycić sporo okoliczności, które spowodują konieczność zapłaty niemieckich podatków dochodowych. Z żądanych dokumentów wynika, czy w stosunku do polskiej firmy powstał tzw. zakład podatkowy lub czy pracownicy przekroczyli 183 dni pobytu w Niemczech w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Polskie firmy często nie zdają sobie z tego sprawy i na własną rękę, bez konsultacji podatkowej, występują o zwrot podatku budowlanego lub o przedłużenie istniejącego już zwolnienia. Często kończy się to obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego w Niemczech w wielotysięcznych kwotach euro. Zawsze warto skonsultować swoją działalność w Niemczech ze specjalistą z zakresu polsko-niemieckiego prawa.

Podsumowanie

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe dla firm w Niemczech, w tym dokonuje rejestracji i wszelkich zgłoszeń w Niemczech. Kancelaria w szczególności wspiera polskie firmy przy uzyskaniu zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech. Usługi doradztwa prawnego i podatkowego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi specjalistami. Sprawy prawne i podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego z kancelarii JLT.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań