Podatek budowlany w Niemczech

podatek budowlany w NiemczechDowiedz się, co to jest podatek budowlany w Niemczech. Poniżej szczegółowe informacje dla polskich firm budowlanych działających w Niemczech, jak nie zapłacić tego podatku i jak go odzyskać, jeżeli podatek budowlany w Niemczech został potrącony. Jak uzyskać Freistellung?


Liczne grono polskich firm świadczy usługi budowlane w Niemczech. Jeżeli usługi budowlane świadczone są na rzecz innego przedsiębiorcy, to żądają oni przedłożenia zwolnienia z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung). Poniżej szczegółowe informacje dot. podatku budowlanego w Niemczech.

Czym jest podatek budowlany w Niemczech?

Podatek budowlany w Niemczech, zwany także podatkiem od usług budowlanych (Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen, Bauabzugsteuer), jest rodzajem zaliczki na podatek dochodowy w Niemczech. Wiele firm myli go z podatkiem VAT. Podatek budowlany w Niemczech nie ma żadnego związku z VAT. Konstrukcja podatku budowlanego jest stosunkowo prosta. Jeżeli świadczone są usługi budowlane w Niemczech na rzecz innej firmy, to zleceniodawca potrąca 15% z płatności i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech.

Przykład:

Firma z Polski wykonuje w Berlinie usługę budowlaną na rzecz niemieckiego dewelopera. Uzgodniono wynagrodzenie w kwocie 200.000 euro. Polska firma wystawiła fakturę, ale zleceniodawca zapłacił jej tylko 170.000 euro. Potrącona kwota 30.000 euro została odprowadzona do urzędu skarbowego w Cottbus, który jest akurat właściwy w Niemczech dla tej firmy polskiej.

Podatek od usług budowlanych w Niemczech

Czy potrącony podatek budowlany w Niemczech przepada?

Potrącony podatek budowlany w Niemczech jest tylko zaliczką na podatek dochodowy. Firma budowlana, której zleceniodawca potrącił ten podatek, może wystąpić o zwrot podatku. Aby uzyskać zwrot podatku budowlanego w Niemczech należy złożyć stosowny wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego. Wraz z wnioskiem należy dokonać rejestracji podatkowej i uzyskać niemiecki numer podatkowy (Steuernummer). Do wniosku trzeba często dołączyć szereg dokumentów (umowy, rachunki, certyfikat rezydencji, zestawienie pracowników itd.). Jeżeli urząd skarbowy uzna, że wykonaliśmy w Niemczech wszystkie obowiązki podatkowe i nie istnieje zagrożenie, że powstaną w przyszłości jakieś zaległości podatkowe, to podatek w całości zwróci.

Czy jest jakiś maksymalny termin, w którym można wystąpić o zwrot podatku budowlanego w Niemczech?

O zwrot podatku budowlanego z Niemiec można wystąpić najpóźniej do końca drugiego roku liczonego od końca roku, w którym dokonano potrącenia podatku budowlanego w Niemczech. Jeżeli np. podatek budowlany w Niemczech został potrącony w maju 2018 r., to można ubiegać się o jego zwrot do końca 2020 r.

Kto potrąca podatek budowlany w Niemczech?

Podatek budowlany w Niemczech potrąca zleceniodawca usługi budowlanej, czyli ten, kto płaci za usługę budowlaną, o ile jest przedsiębiorcą. Jeżeli zleceniodawcą jest osoba prywatna, to podatek budowlany w Niemczech nie jest potrącany. Kwestia podatku od usług budowlanych powstaje jedynie pomiędzy dwiema firmami.

Uwaga, nie ma znaczenia, skąd pochodzi zleceniodawca i firma świadcząca usługę budowlaną. Dla celów podatku budowlanego w Niemczech istotne jest jedynie to, że zleceniodawca ma być przedsiębiorcą. Może on być z Niemiec, ale może być także z Polski. Zapominają często o tym polskie firmy, które mają swoich polskich podwykonawców. Jeżeli polska firma zleci innej polskiej firmie usługę budowlaną wykonywaną w Niemczech, to także zobowiązana jest do potrącenia 15% podatku budowlanego. Jeżeli tego nie zrobi, to sama odpowiada za ten podatek. Do tego może otrzymać karę do 30.000 euro.

Przykład:

Polska firma ma kontrakt na wybudowanie domu w Niemczech. Podzleciła część prac elektrykowi z Polski, który ma własną działalność. Zleceniodawca zapłacił elektrykowi całość wynagrodzenia w kwocie 5.000 euro. Niemiecki urząd skarbowy dowiedział się o braku potrącenia i nakazał polskiemu zleceniodawcy zapłatę kwoty 750 euro wraz z odsetkami tytułem podatku budowlanego w Niemczech.

Porady na temat niemieckiej ustawy o podatku dochodowym
Czy można się jakoś uchronić przed potrąceniem podatku?

Niemieckie przepisy regulujące podatek budowlany przewidują możliwość otrzymania zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech (Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG). O zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech występuje firma świadcząca usługi budowlane. Każda firma  budowlana musi wystąpić o takie zwolnienie dla siebie. Nie jest istotne, czy zleceniodawca firmy budowlanej też ma takie zwolnienie.

Przykład:

Firma z Niemiec zleca polskiej firmie budowlanej budowę magazynu w Niemczech. Polska firma A wystąpiła i uzyskała zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Polska firma A podzleca część prac budowlanych (budowa fundamentów) innej firmie B z Polski. Firma B nie posiada zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech. Część prac zlecono również elektrykowi z Polski, który posiada zwolnienie z podatku budowlanego. Firma A otrzyma całość wynagrodzenia od niemieckiego zleceniodawcy, ponieważ posiada zwolnienie dla siebie. Płacąc wynagrodzenie firmie B, firma A będzie musiała potrącić 15% wynagrodzenia i odprowadzić tę kwotę do urzędu skarbowego właściwego dla firmy B. Elektryk z Polski otrzyma natomiast całość wynagrodzenia, ponieważ posiada swoje zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

Aby uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung) należy dokonać podatkowej rejestracji w Niemczech i złożyć wniosek o udzielenie takiego zwolnienia. Do wniosku trzeba dołączyć często na wezwanie dodatkowe dokumenty, umowę na roboty budowlane w Niemczech, wystawione faktury czy zestawienie wysłanych pracowników. Są trzy urzędy skarbowe w Niemczech właściwe dla polskich firm: w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen – Außenstelle Donauwörth. Decyduje pierwsza litera nazwiska przedsiębiorcy lub nazwy spółki.

Pierwsze zwolnienie z podatku budowlanego udzielone zostanie zazwyczaj na trzy miesiące. By je przedłużyć, niemiecki urząd skarbowy wezwie firmę ponownie do przedłożenia konkretnych dokumentów. Przedłużenie następuje zazwyczaj na kolejne 12 miesięcy. Trzeba pamiętać, by przed upływem tego terminu ponownie wystąpić o przedłużenie zwolnienia, tak by firma zawsze posiadała aktualne zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Do końca maja roku następnego (np. za rok 2017 do 31.05.2018 r.) należy przedłożyć niemieckiemu urzędowi skarbowemu dokumenty, które umożliwią sprawdzenie, czy wobec zagranicznej firmy powstał obowiązek od podatku dochodowego w Niemczech. Dokumenty należy przedłożyć bez odrębnego wezwania. Do dokumentów tych należy ankieta, zestawienie wykonanych prac w Niemczech, zestawienie delegowanych do pracy w Niemczech pracowników, kopia rocznego zeznania podatkowego. Nie składając tych dokumentów, firma ryzykuje, że jej zwolnienie od podatku budowlanego w Niemczech nie zostanie przedłużone.

Czemu tak naprawdę służy podatek budowlany w Niemczech?

Idea podatku budowlanego w Niemczech jest prosta. Ma to służyć przeciwdziałaniu wykonywania nielegalnych prac budowlanych. Podatek budowlany wymusza na zagranicznych firmach kontakt z niemieckim urzędem skarbowym. Albo zagraniczna firma wystąpi o zwolnienie z podatku budowlanego, albo nie otrzyma 15% wynagrodzenia. Uzyskanie zwolnienia z podatku budowlanego lub jego przedłużenie wymaga przedłożenie sporej ilości dokumentów. Tak samo przy wnioskowaniu o zwrot już potrąconego podatku budowlanego.

Na postawie tych dokumentów niemiecki urząd skarbowy może wychwycić sporo okoliczności, które spowodują konieczność zapłaty niemieckich podatków dochodowych. Z żądanych dokumentów wynika, czy w stosunku do polskiej firmy powstał tzw. zakład podatkowy lub czy pracownicy przekroczyli 183 dni pobytu w Niemczech w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Polskie firmy często nie zdają sobie z tego sprawy i na własną rękę, bez konsultacji podatkowej, występują o zwrot podatku budowlanego lub o przedłużenie istniejącego już zwolnienia. Często kończy się to obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego w Niemczech w wielotysięcznych kwotach euro. Zawsze warto skonsultować swoją działalność w Niemczech ze specjalistą z zakresu polsko-niemieckiego prawa.

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe dla firm w Niemczech, w tym dokonuje rejestracji i wszelkich zgłoszeń w Niemczech. Kancelaria w szczególności wspiera polskie firmy przy uzyskaniu zwolnienia z podatku budowlanego w Niemczech. Usługi doradztwa prawnego i podatkowego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi specjalistami. Sprawy prawe i podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego z kancelarii JLT.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań