OSS a rozliczenie VAT w Niemczech

OSS NiemcyOd 1 lipca 2021 r. wprowadzono nowe regulacje rozliczania sprzedaży wysyłkowej na rzecz konsumentów z innych krajów UE. Obecnie taka sprzedaż określana jest jako WSTO (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość). Obniżony został próg dostaw, od przekroczenia którego należy opodatkować sprzedaż w miejscu dostawy. Zamiast pojedynczych, stosunkowo wysokich progów (35.000 euro do 100.000 euro) wprowadzono jednolity próg 10.000 euro, który liczy się dla podatnika łącznie na wszystkie kraje. Istnieje możliwość uproszczonego rozliczenia w tzw. procedurze OSS.


Sporo naszych klientów do tej pory rozliczało podatek VAT od sprzedaży do Niemiec w niemieckich deklaracjach podatkowych. Wiązało się to generalnie z czterema przypadkami:

  • rezygnacja z progu dostaw do Niemiec (składało się zawiadomienie VAT-21 i rezygnowało z progu dostaw 100.000 euro)
  • przekroczenie progu dostaw, czyli sprzedaż wysyłkowa do Niemiec w danym i poprzednim roku kalendarzowym przekraczała 100.000 euro
  • sprzedaż z magazynu w Niemczech, najczęściej firmy korzystały z magazynu FBA Amazon
  • wysyłka z terytorium Niemiec (najczęściej sprzedawcy na eBay nadawali przesyłki z terenu Niemiec do niemieckiego odbiorcy.

Od lipca 2021 wprowadzono nowy, uproszczony system rozliczenia zagranicznego podatku, tzw. OSS. Korzystanie z procedury OSS miało ułatwić sprzedaż firmom wysyłkowym, tak by nie musiały rejestrować się w każdym kraju dostawy i składać tam deklaracji. Założenie OSS jest takie, że sprzedawca nalicza zagraniczny podatek od sprzedaży, składa jednak deklarację w kraju swojej siedziby i do swojego urzędu skarbowego odprowadza podatek VAT naliczony według zagranicznych stawek. Stosowanie OSS w przypadku sprzedaży do Niemiec różnymi kanałami sprzedaży wywołuje wiele wątpliwości firmom sprzedażowych. Oczywiście zalecamy analizę sytuacji każdej firmy z osobna. Poniżej jednak przedstawione zostały najczęstsze przykłady, z którymi się spotykamy.

Tytułem uzupełnienia trzeba jeszcze wskazać, że zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów można było zgłosić się do OSS (chodzi o firmy, które przekroczyły próg 10.000 euro w zeszłym roku i pierwszym półroczu 2021 r.) do 10 sierpnia 2021 r. Kto nie dotrzymał tego terminu, może zgłosić się dopiero od następnego kwartału, czyli od 1 października 2021 r. Polska firma może się zgłosić do OSS tylko w Polsce.

Poniższe przykłady dotyczą większych sprzedawców, których sprzedaż WSTO przekracza lub przekroczyła 10.000 euro. Dla mniejszych sprzedawców wiele się nie zmienia, naliczają oni przy wysyłce z Polski krajowy (polski) podatek VAT.

Więcej informacji znajdą Państwo także w artykule “Sprzedaż wysyłkowa do Niemiec po 1 lipca 2021“.

Przykład 1. – tylko OSS

Firma sprzedaje towary tylko z Polski (własny magazyn) do różnych krajów UE. Tutaj zalecana jest rejestracja do OSS, inaczej firma musiałaby rejestrować się w każdym kraju, gdzie dostarcza towar. Jeżeli firma przeoczyła termin 10 sierpnia 2021 r. i nie zgłosiła się do OSS, to musi zarejestrować się na VAT w każdym kraju UE, gdzie wysłała towar konsumentowi w okresie 1 lipca – 30 września 2021, ponieważ do OSS może się zgłosić dopiero od 1 października.

Przykład 2. OSS albo rejestracja w Niemczech

Firma sprzedaje towary tylko w Polsce i z Polski do Niemiec. Do innych krajów UE towar nie jest wysyłany. Tutaj firma ma dwa wyjścia, w zasadzie równorzędne. Albo zarejestruje się do OSS albo będzie składać deklaracje w Niemczech. Plusem OSS jest to, że podatek płaci się kwartalnie, a na złożenie deklaracji jest miesiąc. Firma zatem praktycznie przez kilka miesięcy może mieć większą płynność finansową. Rozliczenie w Niemczech umożliwia natomiast np. odliczanie podatku VAT od zakupów.

Przykład 3. tylko OSS

Firma sprzedaje z Polski towary głównie do Niemiec, ale zdarzają się dostawy do różnych innych krajów UE. Tutaj firma powinna skorzystać z OSS, by nie rejestrować się w każdym innym kraju UE, do którego są wykonywane dostawy. Jeżeli wysyłka jest tylko z Polski, to nie można stosować rozwiązania hybrydowego (np. sprzedaż z Polski do Niemiec w niemieckiej deklaracji, a pozostała w OSS). W OSS deklaruje się całą sprzedaż WSTO, nie można z OSS wyłączyć pojedynczych krajów. Jeżeli firma była zarejestrowana do VAT w Niemczech przed lipcem 2021 r., a korzysta obecnie z OSS, to powinna wyrejestrować się z VAT w Niemczech i całość sprzedaży WSTO wykazywać w OSS w Polsce.

Przykład 4. OSS oraz rejestracja w Niemczech

Firma sprzedaje towary z Polski i magazynu FBA z Niemiec do różnych krajów UE. Tutaj najlepiej zastosować będzie rozwiązanie hybrydowe. Sprzedaż WSTO (Polska – Niemcy, Niemcy – Francja itd.) wykazana będzie w OSS w Polsce, natomiast niemiecka sprzedaż krajowa (z magazynu w Niemczech do obiorcy w Niemczech) wykazywana będzie w niemieckiej deklaracji. Nie ma możliwości wykazania sprzedaży z niemieckiego magazynu do odbiorcy w Niemczech w OSS.

Przykład 5. OSS albo rejestracja w Niemczech

Firma, po złożeniu zamówienia, wysyła towar z polskiego magazynu do Niemiec, by już na terytorium Niemiec nadać przesyłkę do niemieckiego odbiorcy. Tutaj sytuacja nie jest do końca jasna. Naszym zdaniem jest to nadal WSTO, ponieważ towar wyrusza z Polski do Niemiec, kwestia nadania przesyłki w Niemczech jest tylko kwestią techniczną. Towar jest bowiem transportowany z Polski do Niemiec, a transport jest w zasadzie ciągły. Tutaj albo firma rejestruje się do OSS albo rozlicza podatek w niemieckiej deklaracji (podobnie jak w przypadku 2).

Powyższe przykłady pokazują, że zamiast uproszczenia przepisów powstaje więcej wariantów i pułapek dla sprzedawców internetowych. Warto zatem sprawdzić własny model działalności, by po czasie się nie okazało, że pomimo odprowadzenia podatku w OSS lub w niemieckiej deklaracji trzeba zapłacić gdzieś indziej drugi raz lub nagle rejestrować się do VAT w kilkunastu krajach UE.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie podatkowe dla firm w Niemczech, w tym dokonuje rejestracji polskich firm dla celów VAT w Niemczech. Usługi doradztwa podatkowego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony niemieckiego specjalisty. Sprawy podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez doradcę podatkowego z kancelarii JLT. Wspieramy w szczególności sprzedawców z Polski prowadzących sprzedaż wysyłkową do Niemiec lub korzystających z magazynów w Niemczech.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań