Sprzedaż internetowa – zmiany od 1 lipca 2021

Sprzedaż internetowa

Od 1 lipca wprowadzone zostaną zmiany związane z sprzedażą internetową. Chodzi tutaj o sprzedaż na odległość (sprzedaż wysyłkowa), która powstaje pomiędzy przedsiębiorcą (np. sklep internetowy) a osobą prywatną (sprzedaż B2C). Dla sprzedawców internetowych, którzy wysyłają towary do odbiorców w innych krajach Unii Europejskiej zmiany te mogą stanowić małą rewolucję. Zobacz, jak zmienia się sprzedaż internetowa od 1 lipca 2021.


Na wstępie zapraszamy do zapoznania się z artykułem Sprzedaż wysyłkowa do Niemiec po 1 lipca 2021, w którym omówione zostały reguły sprzedaży internetowej przed 1 lipca oraz wprowadzane zmiany. Poniższy artykuł ma na celu wskazanie na praktyczne rozwiązania, z jakimi wiąże się sprzedaż internetowa po 1 lipca 2021 oraz na możliwości stosowania uproszczeń w rozliczeniach przez One Stop Shop (OSS).

Podsumowanie zmian w sprzedaży wysyłkowej od 1 lipca

Od 01.07.2021 obowiązują następujące zasady przy sprzedaży internetowej:

 • Znikają limity dostaw do poszczególnych krajów UE (pomiędzy 35.000 a 100.000 EUR), do przekroczenia których sprzedaż internetowa (sprzedaż wysyłkowa do osoby prywatnej) była z polskim podatkiem VAT.
 • Od 1.07.2021 obowiązuje jednolity próg 10.000 EUR (netto) dla sprzedawcy on-line na całość jego sprzedaży z jednego kraju do innego kraju UE (tak zwana wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów, WSTO). Z progu 10.000 EUR można zrezygnować.
 • Po przekroczeniu / rezygnacji z progu 10.000 EUR sprzedawca internetowy ma obowiązek rejestracji w każdym kraju, do którego wysyła towar, nawet przy niewielkiej wartości wysyłki.
 • Sprzedawca internetowy może wybrać uproszczony i scentralizowany sposób rozliczeń przez One Stop Shop (OSS) w kraju, w którym posiada siedzibę.
 • Za pomocą OSS sprzedawca internetowy wykazuje w jednej deklaracji całą sprzedaż z zagranicznym podatkiem VAT i odprowadza ten podatek w kraju swojej rejestracji.
 • Deklaracje OSS wykazujące sprzedaż internetową (WSTO) składane są kwartalnie, do końca miesiąca po zakończonym kwartale.
 • Udział w OSS jest dobrowolny. Sprzedawca internetowy ma opcję wyboru OSS lub rejestracji w każdym kraju, do którego wysyła przesyłki.
 • Sprzedaż krajowa (z Polski do Polski), zagraniczna sprzedaż krajowa (z magazynu w Niemczech do odbiorcy w Niemczech) oraz transakcje B2B (WDT) wykazywane są w normalnej, lokalnej deklaracji VAT a nie w deklaracji OSS.
 • Jeżeli sprzedawca internetowy korzysta z magazynów Amazon (np. w ramach Amazon Pan EU lub CEE), to nadal musi być zarejestrowany do VAT w krajach, w których towary są przechowywane.
 • Jeżeli sprzedawca internetowy skorzysta z opcji rozliczeń przez OSS, to musi on rozliczać całość sprzedaży WSTO przez OSS. Nie jest możliwe rozliczanie części sprzedaży przez OSS, a sprzedaży wysyłkowej do pojedynczych krajów w lokalnych deklaracjach.
 • Przez OSS można także rozliczać inne usługi na rzecz konsumentów z innych krajów niż Polska, jeżeli te usługi opodatkowane są zagranicznym podatkiem VAT (np. usługi remontowe, usługi zakwaterowania, zapewnianie wstępu na imprezy zagraniczne).
Najczęstsze pytania sprzedawców internetowych związane ze zmianami w sprzedaży od 1 lipca 2021.

Mam sklep internetowy w Polsce i sprzedaję własne towary jedynie do polskich odbiorców. Czy zmiany wprowadzane od 1 lipca dotyczą także mojego sklepu?

Nie, nie dotyczą. Wprowadzane zmiany regulują sprzedaż z jednego kraju UE do innego. Do tej pory taka sprzedaż nazywana była sprzedażą wysyłkową, po 1 lipca będzie to tzw. WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość). Dla sklepów prowadzących sprzedaż internetową tylko dla odbiorców w Polsce zmiany te nie będą miały żadnego znaczenia.

Prowadzę sklep internetowy i jestem podatnikiem VAT w Polsce. Moja sprzedaż za granicę do osób prywatnych jest niewielka. Do wszystkich krajów UE sprzedaję łącznie w roku za nie więcej niż 20.000 PLN. Jaki podatek VAT doliczyć po 1 lipca?

Jeżeli sprzedawca internetowy nie przekracza progu dostaw 10.000 EUR (w PLN jest to 42.000, tak przewidują przepisy), to miejsce opodatkowania sprzedaży jest w kraju, z którego towar jest wysyłany. W takim przypadku, jeżeli towar wysyłany jest z Polski do innych krajów UE, to sprzedawca dolicza polski podatek VAT. Sprzedawca może zrezygnować z progu 10.000 EUR i naliczać lokalny podatek VAT (VAT z kraju przeznaczenia przesyłki) i rozliczać go przez OSS. W takim przypadku wydaje się jednak to nie mieć sensu.

Sprzedaję towar z Polski do odbiorców w całej UE. Mam znaczne obroty na sprzedaży zagranicznej (B2C). Przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2021 r. Od kiedy mam liczyć próg 10.000 EUR?

Próg 10.000 EUR można zastosować, jeżeli w poprzednim i bieżącym roku nie doszło do jego przekroczenia. Wprawdzie przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r., to zdaniem organów podatkowych trzeba zweryfikować na ten dzień, czy sprzedawca nie przekroczył progu w zeszłym 2020 r. lub w pierwszej połowie 2021 r. Jeżeli sprzedawca miał sprzedaż WSTO w wysokości netto powyżej 10.000 EUR w 2020 r. lub w pierwszej połowie 2021 r., to już na dzień wejścia w życie przepisów przekroczył próg. Zatem już pierwsza sprzedaż, licząc od 01.07., powinna być opodatkowana w miejscu przeznaczenia wysyłki lub za pośrednictwem OSS. Żeby skorzystać z OSS trzeba zatem dokonać zgłoszenia do OSS przed 01.07 lub w tym dniu. W przeciwnym razie będzie się zobowiązanym do rejestracji w każdym kraju, do którego wysłany został towar dla osoby prywatnej.

Czy nowy próg 10.000 EUR dotyczy każdego z krajów osobno? Np. mogę sprzedawać z polskim podatkiem VAT na kwotę 6.000 EUR do Niemiec, 3.000 EUR do Austrii i 5.000 EUR do Włoch?

Nie, ponieważ próg 10.000 EUR dotyczy całej sprzedaży WSTO (z jednego kraju UE do innego kraju UE na rzecz osób prywatnych) dla jednego sprzedawcy. Zliczamy całą wartość takiej sprzedaży WSTO. Jeżeli zatem sprzedajemy, jak w powyższym przykładzie, to nasza wartość wliczana przy ustalaniu limitu wynosi 14.000 EUR. Do limitu liczymy kwoty netto (bez podatku VAT). Do niego nie wlicza się sprzedaży krajowej (PL do PL) i krajowej za granicą (DE do DE).

W zeszłym roku (10.2020) przekroczyłem próg sprzedaży wysyłkowej do Niemiec (100.000 EUR). Od tego czasu jestem zarejestrowany na VAT w Niemczech i tam składam deklaracje i odprowadzam podatek VAT. Wysyłam towar jedynie ze swojego magazynu z Polski. W 2021 było to już ponad 50 tys. EUR. Co mam zrobić po 1 lipca?

Sklep internetowy w tym przypadku przekroczył nowy próg 10.000 EUR już na pierwszego lipca, czyli w dniu obowiązywania przepisów. Oznacza to, że cała sprzedaż za granicę (WSTO) powinna być opodatkowana w kraju odbiorcy przesyłki. Sprzedawca ma dwie opcje: albo zarejestrować się do VAT w każdym kraju przeznaczenia alboskorzystać z OSS. Jeżeli sprzedawca oprócz Niemiec ma klientów także w innych krajach UE, to dla niego łatwiejsze będzie skorzystanie z OSS. W takim przypadku powinien wyrejestrować się z VAT w Niemczech i deklarować całą sprzedaż do Niemiec (i innych krajów UE) w polskiej deklaracji OSS.

Prowadzę sprzedaż internetową zarówno z własnego magazynu z Polski, jak i magazynu Amazon w Niemczech. Towary wysyłane są do różnych odbiorców prywatnych w całej Unii. Mam obroty ponad 10.000 EUR. Czy mogę całą sprzedaż z Polski i z magazynu w Niemczech wykazywać w deklaracji OSS?

Tutaj sprawy się mocno komplikują. Nowe przepisy dotyczą tylko sprzedaży WSTO (sprzedaż z jednego do innego kraju UE). Nie zmieniają się regulacje dotyczące sprzedaży krajowej (wysyłka i dostawa w tym samym kraju UE) oraz sprzedaży B2B (i na równi z nią traktowanych przemieszczeń własnych towarów). W powyższym przypadku przez OSS mogą być deklarowane sprzedaże z Polski do innych krajów UE oraz z niemieckiego magazynu Amazon do innych krajów UE (w tym z Niemiec do Polski). W polskiej deklaracji VAT nadal trzeba będzie wykazać sprzedaż krajową (z PL do PL) oraz przemieszczenie własnych towarów do magazynu w Niemczech (WDT). W lokalnej niemieckiej deklaracji VAT trzeba będzie wykazać niemiecką sprzedaż krajową (z DE do DE) oraz przemieszczenie własnych towarów do Niemiec (WNT). W takim przypadku sklep internetowy musi składać trzy deklaracje (zwykłą w Polsce, zwykłą w Niemczech oraz specjalną OSS w Polsce).

Mam firmę w Polsce, ale sprzedaję towary jedynie za pośrednictwem Amazon w Niemczech. Towary wysyłane są jedynie z magazynu w Niemczech do odbiorców w różnych krajach UE (w tym do Niemiec i Polski). Czy mogę skorzystać z OSS ale w Niemczech? Tam łatwiej będzie mi rozliczać całą sprzedaż.

Nie, polska firma nie może zgłosić się do OSS w Niemczech. Można skorzystać z uproszczonego rozliczania OSS jedynie w kraju siedziby. W takim przypadku firma może zgłosić się do OSS w Polsce. W ramach rozliczenia OSS wykazywać będzie sprzedaż z Niemiec do innego kraju UE (Polska, Francja, Hiszpania itd.). Natomiast w Niemczech, w normalnej deklaracji VAT wykazywana będzie sprzedaż lokalna (z DE do DE).

Mam sklep internetowy. Towary sprzedaję za granicę zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. Czy mogę skorzystać z OSS i wykazywać tam sprzedaż na rzecz osób prywatnych i też firm?

Zasady rozliczania sprzedaży pomiędzy dwoma przedsiębiorcami (B2B) nie ulegają zmianie. Tego rodzaju sprzedaż nie może być wykazywana w OSS. W powyższym przypadku sklep powinien rozliczać w normalnej deklaracji VAT sprzedaż krajową (PL do PL) oraz sprzedaż do firm zagranicznych (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). Natomiast w OSS wykazywana będzie sprzedaż dla zagranicznych osób prywatnych (ze stawką VAT obowiązującą w kraju przeznaczenia).

Prowadzę sprzedaż przez Amazon w programie Pan EU. Moje towary są sprzedawane z magazynów Amazon w Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii. Czy w moim przypadku rozliczanie przez OSS ma w ogóle sens?

Korzystanie z magazynów w innych krajach UE wymuszać będzie lokalne rejestracje do VAT w każdym kraju, w którym Amazon przechowuje towary. Sprzedawca musi i tak składać deklarację w Polsce i w czterech wymienionych krajach. Jednak skorzystanie z OSS i tak ma sens. W przeciwnym razie nawet niewielka sprzedaż z któregoś magazynu do innego kraju (np. sprzedaż z magazynu z Hiszpanii do Portugalii o wartości 10 EUR) wymusi na sprzedawcy rejestrację w tym kraju (tutaj Portugalia). Teoretycznie może powstać konieczność rejestracji w każdym z 27 krajów UE (i w Irlandii Północnej). Aby tego uniknąć sprzedawca może skorzystać z OSS w Polsce (nie można korzystać z OSS w innym kraju niż kraj siedziby). W takim wypadku schemat rozliczeń będzie wyglądał następująco:

 • sprzedaż z Polski do Polski (normalna deklaracja VAT w Polsce)
 • przesunięcie do magazynu z Polski np. do Niemiec (w Polsce wykazane WDT a w Niemczech WNT)
 • dalsze przesunięcie z magazynu z Niemiec do Francji (WDT w Niemczech, WNT we Francji)
 • sprzedaż B2C między różnymi krajami (z PL do DE, z DE do ES, z FR do PL, z DE do AT itd.) wykazywana jest w OSS w Polsce ze stawkami VAT z krajów przeznaczenia towarów
 • sprzedaż do firm (B2B) wykazywana jest w kraju wysyłki jako WDT (wysyłka z magazynu DE do firmy w FR jest wykazana jako WDT w niemieckiej deklaracji)
 • sprzedaż krajowa (PL do PL, DE do DE, FR do FR) wykazywana jest w lokalnej deklaracji VAT.

Sprzedaję towary z własnego magazynu z Polski odbiorcom prywatnym w różnych krajach UE i przekraczam próg 10.000 EUR. Prowadzę również sprzedaż do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA. Czy mogę wykazać sprzedaż do krajów spoza UE w OSS?

Nie, w OSS wykazujemy jedynie sprzedaż w ramach UE. Dlatego mówimy o wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Sprzedaż do krajów spoza UE traktujemy jako eksport. Nie ma znaczenia tutaj, czy odbiorca jest osobą prywatną czy firmą. Takiej sprzedaży do państw spoza UE nie wykazujemy w OSS. Sprzedaż ta wykazywana jest w zwykłejdeklaracji VAT jako eksport.

Mam zamiar skorzystać z OSS. Wiąże się to ze stosowaniem zagranicznych stawek VAT. Jak mam ustalić, jaka jest stawka w każdym z krajów UE i na jakie towary dane państwo stosuje stawki obniżone?

O ile ustalenie stawek podstawowych obowiązujących w każdym z krajów UE jest stosunkowo proste, to nie jest już tak z ustalaniem listy towarów z obniżoną stawką. Najpewniejszym sposobem jest zwrócenie się z zapytaniem do miejscowych doradców podatkowych w każdym z krajów UE. Dla wielu firm jest to niewykonalne lub wiąże się z nadmiernymi kosztami. Można zawsze posłużyć się wyszukiwarką dostępną na stronach Komisji Europejskiej. Link do strony to: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

Chcę skorzystać z OSS. Jak mam wystawiać faktury dla odbiorców zagranicznych? Faktura powinna być bez VAT z adnotacją np. czy z obcą stawką podatku VAT?

Naszym zdaniem faktura powinna wykazywać obcą stawkę VAT (kwota netto i odrębnie zagraniczna stawka, np. sprzedajemy towar do Niemiec za cenę netto 100, to na fakturze powinien być wykazany podatek w wysokości 19). Nowe przepisy zawierają ułatwienia. Kto korzysta z OSS, nie musi w ogóle wystawiać faktur. Ma oczywiście do tego prawo, ale jak nie chce, to może do sprzedaży nie wystawiać faktury. Oczywiście powinien sam naliczyć należny podatek VAT (według zagranicznej stawki) i odprowadzić go do urzędu skarbowego w ramach rozliczeń OSS. Obowiązku wystawienia faktury jednak nie ma. Ta zasada może ułatwić życie wielu sprzedawcom internetowym, którym program do fakturowania nie pozwala na posługiwanie się różnymi, zagranicznymi stawkami podatku.

Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT ze względu na limit sprzedaży 200.000 zł. W żadnym z krajów UE do tej pory nie przekroczyłem limitu dostaw. Moja sprzedaż była zatem do wszystkich odbiorców bez podatku VAT. Czy coś się zmieni po 1 lipca?

Zmiany mogą mieć istotny wpływ na podatników zwolnionych podmiotowo z VAT (tzw. nievatowców) ze względu na limit. Także te osoby powinny naliczać zagraniczny podatek VAT po przekroczeniu limitu 10.000 EUR. Przekroczenie tego limitu nie wpływa jednak na status podatnika tej firmy. Może ona nadal być zwolniona podmiotowo z VAT (do przekroczenia limitu, do którego wlicza się tylko polską sprzedaż krajową) w Polsce i rozliczać podatek zagraniczny (czy to w zagranicznych deklaracjach po rejestracji w każdym kraju UE, do którego prowadzona jest sprzedaż, lub za pośrednictwem OSS). Zatem sprzedaż takiej osoby na terenie Polski będzie zwolniona z VAT, a sprzedaż WSTO (do innych krajów UE) będzie wykazywana w OSS (lub lokalnych deklaracjach).

Zamierzam skorzystać z OSS i deklarować tam sprzedaż zagraniczną WSTO. Sprzedaję internetowo towar, który uprzednio zakupiłem od polskiej firmy z podatkiem VAT. Czy w ramach OSS mogę odliczyć podatek VAT od zakupów i tym samym wpłacić mniej podatku w ramach OSS?

Nie, tak nie będzie można zrobić. W ramach rozliczenia OSS deklaruje się jedynie podatek należny (do zapłaty). Nie można rozliczać podatku naliczonego od zakupów. Taki podatek od zakupów można rozliczyć w ramach zwykłej deklaracji VAT. Jeżeli mamy zakup z zagranicznym podatkiem VAT z kraju, w którym nie jesteśmy zarejestrowani na VAT, to o zwrot podatku możemy wystąpić w procedurze VAT-Ref. Dla sprzedawcy, który będzie wysyłał towary z Polski do osób prywatnych jedynie za granicę (brak sprzedaży krajowej) może powstać sytuacja, że w deklaracji OSS będzie wykazywana cała sprzedaż, a w zwykłej polskiej deklaracji VAT tylko podatek od zakupów.

Wykonuję remonty w Niemczech na rzecz osób prywatnych. Do tej pory wystawiałem faktury z niemieckim podatkiem VAT i w Niemczech zlecałem rozliczenie podatku VAT. Czy też mogę skorzystać z OSS.

Tak, jak najbardziej. Przepisy dotyczące uproszczonych rozliczeń OSS dotyczą wszystkich usług na rzecz osób prywatnych, gdzie naliczany jest podatek zagraniczny (podatek miejsca konsumpcji usługi). W takim przypadku firma może zgłosić się do OSS i rozliczać niemiecki podatek VAT za jego pomocą. Uwaga, limit 10.000 EUR dotyczy tylko sprzedaży na odległość (WSTO) i usług świadczonych drogą elektroniczną. Limit ten nie dotyczy innych usług opodatkowanych w kraju konsumpcji (usługi związane z nieruchomością, usługi zakwaterowania, usługi wstępu na imprezy). Nie ma tutaj zastosowania jakikolwiek limit, do którego można by zastosować polską stawkę podatku VAT. Zatem w przypadku, jeżeli podatnik wykona remont nawet za niewielką kwotę, to powinien naliczyć zagraniczny podatek i go rozliczyć. Ma przy tym dwie opcje, albo zarejestruje się na VAT w miejscu świadczenia usługi i tam dokona rozliczenia lub zarejestruje się do OSS i rozliczy usługę w ramach OSS.

Prowadzę sprzedaż internetową okien, w tym do odbiorców w Niemczech. Czasem nasza firma wykonuje usługę montażu okien w Niemczech (usługa budowlana) na rzecz osób prywatnych. Z tego względu zarejestrowani jesteśmy na VAT w Niemczech i tam składamy deklaracje. Chcemy skorzystać z OSS ze względu na sprzedaż WSTO, ale usługi montażu na rzecz osób prywatnych nadal rozliczać osobno w Niemczech. Czy jest to możliwe?

Co do zasady nie. Przepisy dot. OSS mówią jasno, że w ramach OSS należy rozliczać wszystkie podpadające pod OSS czynności opodatkowane zagranicą (WSTO, usługi elektroniczne, usługi z miejscem konsumpcji za granicą). Nie można sobie wybrać, że część takiej sprzedaży rozlicza się przez OSS, a cześć przez lokalną (tutaj niemiecką) deklarację. Jeżeli ta firma wybierze rozliczenie przez OSS, to powinna tam deklarować sprzedaż wysyłkową do Niemiec (WSTO), jak i świadczenie usług budowlanych na rzecz osób prywatnych w innym państwie

W czym możemy pomóc?

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie podatkowe dla firm w Niemczech, w tym dokonuje rejestracji polskich firm dla celów VAT w Niemczech. Usługi doradztwa podatkowego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony niemieckiego specjalisty. Sprawy podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez doradcę podatkowego z kancelarii JLT. Wspieramy w szczególności sprzedawców z Polski prowadzących sprzedaż wysyłkową do Niemiec lub korzystających z magazynów w Niemczech.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań