Legalizacja marihuany w Niemczech a prawo pracy

Legalizacja marihuany w Niemczech a prawo pracyW Niemczech od 1 kwietnia 2024 wprowadzono częściową legalizację marihuany. Czy polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec mają się czego obawiać? Czy pracownik może bez konsekwencji zapalić jointa w pracy? Poniżej najważniejsze kwestie, które zmienia legalizacja marihuany w Niemczech.


Na czym polega legalizacja marihuany w Niemczech?

Z dniem 1 kwietnia 2024 weszły w życie przepisy, które zliberalizowały podejście do marihuany. Posiadanie niewielkiej ilości tego narkotyku, prywatna uprawa i konsumpcja jest od tego dnia legalna . Jednak tylko dla osób pełnoletnich i z określonymi ograniczeniami.

Jakie zmiany wprowadziła legalizacja marihuany w Niemczech?

Zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalne jest:

– posiadanie przy sobie do 25 gramów marihuany

– przechowywanie w domu lub miejscu stałego pobytu do 50 gramów narkotyku

– uprawa w domu lub miejscu stałego pobytu trzech roślin.

Miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu oznacza, że dana osoba przebywa tam ponad 6 miesięcy. Zatem osoby z zagranicy, np. z Polski, muszą wziąć to pod uwagę, zanim zajmą się uprawą roślin w Niemczech na własny użytek.

Posiadanie i przechowywanie jest możliwe tylko na własny użytek. Zakazane jest udostępnianie marihuany przechowywanej na własny użytek osobom trzecim.

Zakup i sprzedaż marihuany jest nadal niemożliwy, poza przypadkami medycznymi. Zatem w Niemczech nie pojawią się w niedługim czasie sklepy lub miejsca (coffee shop), gdzie będzie można konsumować marihuanę rodem z Amsterdamu.

Od 1 lipca 2024 będą mogły powstawać prywatne zrzeszenia do 500 członków, które będą mogły uprawiać konopie i rozdawać swoim członkom (maksymalnie 50 gramów na miesiąc). Do takiego zrzeszenia będą mogły zgłosić się osoby zamieszkałe w Niemczech.

Ponadto wprowadzono możliwość konsumpcji marihuany w miejscach publicznych. Są jednak spore ograniczenia, np. w pobliżu szkół, placówek sportowych czy placów zabaw. W strefach dla pieszych, jak np. na deptaku, konsumpcja jest dozwolona tylko w godzinach od 20 do 7 rano.

Czy legalizacja marihuany ma wpływ na kierowców pojazdów?

Nie, tutaj nic się nie zmienia. Kierowca nadal musi być trzeźwy i nie może kierować pod wpływem narkotyków, w tym marihuany. Mimo legalizacji tego narkotyku sytuacja dla kierowców pojazdów nie zmienia się. W przypadku alkoholu granica jest jasno określona w przepisach, jest to 0,5 promila. W stosunku do marihuany takiej wartości ustawowej nie ma, choć tolerowane stężenie zgodnie z zaleceniami specjalnej komisji to 1 ng/ml THC. Zgodnie z nowymi zaleceniami ma to być 3,5 ng/ml THC, ale nowa wartość graniczna ma być wprowadzona dodatkowymi przepisami. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe wartości.

Czy można być pod wpływem marihuany w miejscu pracy?

Podstawowym pytaniem dla pracodawców po legalizacji marihuany w Niemczech jest to, czy pracownik może przyjść pod wpływem narkotyku do pracy lub konsumować marihuanę w czasie pracy.

Trzeba uspokoić pracodawców, nic tutaj się nie zmienia. Konsumowanie narkotyku w pracy jest nadal zabronione. Mało tego, pracodawcy tolerujący spożycie narkotyku w czasie pracy sami mogą się narazić na odpowiedzialność karną.

Choć nowe przepisy wyraźnie nie przewidują zakazu konsumpcji marihuany w miejscu pracy, to eksperci są zgodni, że pracodawca może oczekiwać od pracownika, że będzie w stanie zdolnym do wykonywania pracy a nie pod wpływem środków odurzających.

Generalnie nie ma zatem różnicy, czy chodzi o legalną substancję (alkohol, marihuanę) czy zakazaną. Pracodawca ma prawo oczekiwać, że pracownik będzie trzeźwy w miejscu pracy i nie będzie spożywał tych substancji. Warto jednak, by pracodawca wyraźnie tego zabronił w umowie o pracę albo w regulaminie pracy lub innym dokumencie wewnętrznym. Pracodawca nie może jednak zabronić pracownikowi konsumpcji w jego czasie wolnym, o ile oczywiście pracownik stawia się do pracy w stanie trzeźwym.

Niemieckie prawo pracy nie przewiduje jednoznacznie możliwości kontroli trzeźwości przez pracodawcę. Wszelkie narkotesty czy badania alkomatem wymagają zgody pracownika. Inaczej reguluje to polski kodeks pracy, przewidując uprawnienie pracodawcy do zbadania trzeźwości pracownika. Warto zatem przewidzieć w wewnętrznych regulacjach, że możliwość kontroli trzeźwości w przypadku pracowników delegowanych rozciąga się również na sytuację, gdy pracownik wykonuje pracę zagranicą. Pozwoli to uniknąć wątpliwości, czy można dokonać kontroli trzeźwości pracownika z Polski na terytorium kraju, którego przepisy wyraźnie nie przewidują takiego uprawnienia.

Zalecenia dla pracodawców w związku z legalizacją marihuany w Niemczech

Pracodawcy powinni w pierwszej kolejności poinformować pracowników delegowanych do Niemiec o nowych przepisach. Przekazy medialne nie są precyzyjne i pracownik może nie uświadamiać sobie treści nowych regulacji. Ponadto zalecanym jest wprowadzenie do wewnętrznych dokumentów pracodawcy zakazu konsumpcji marihuany w miejscu pracy oraz przystąpienia do pracy pod wpływem tego narkotyku. Pracodawca powinien najlepiej zabronić pracownikowi przechowywania tego narkotyku w miejscu pracy lub w środku transportu należącego do pracodawcy. Pracownik nie powinien także przechowywać marihuany, nawet na własny użytek, w miejscu zakwaterowania zapewnionym przez pracodawcę. Warto wprowadzić zapis uprawniający pracodawcę do kontroli trzeźwości także w miejscu pracy zagranicą.

Kancelaria JLT kompleksowo doradza polskim firmom w Niemczech, w tym świadczących usługi przez oddelegowanych pracowników do Niemiec. Usługi doradztwa podatkowego i prawnego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi prawnikami i doradcami podatkowymi. Zapewniamy wsparcie ze strony specjalisty od spraw polsko-niemieckich. Kancelaria JLT dokonuje również wszelkich zgłoszeń i formalności związanych z delegowaniem pracowników do Niemiec.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań