Zmiany w sprzedaży na Amazon i eBay w Niemczech i zaświadczenie z § 22f UStG

sprzedaż na Amazon lub eBay w NiemczechNiemcy zabrały się od początku 2019 r. za uszczelnienie opodatkowania sprzedaży na Amazon i eBay oraz innych platformach sprzedażowych. Wprawdzie obowiązki zostały nałożone na firmy prowadzące te platformy sprzedażowe (Amazon, eBay), ale pośrednio nowe przepisy dotyczyć będą także sprzedawców. Polskie firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową na Amazon i eBay w Niemczech powinny zwrócić uwagę na nowe regulacje np. uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG.


Co się zmieniło w Niemczech?

Nowe przepisy wprowadzają odpowiedzialność prowadzących platformy sprzedażowe w Niemczech (np. Amazon, eBay) za zobowiązania podatkowe sprzedawców. Platformy sprzedażowe będą gromadzić, a potem przekazywać do niemieckich urzędów skarbowych dane sprzedawców. Chodzi o następujące dane:

  • nazwę firmy lub imię i nazwisko, a także adres
  • numer podatkowy (Steuernummer) lub numer unijny przyznany w Niemczech (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)
  • okres, w którym obowiązuje zaświadczenie z § 22f UStG dot. zarejestrowania jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach §22f UStG)
  • miejsce rozpoczęcia transportu lub wysyłki towarów oraz miejsce przeznaczenia
  • data powstania obowiązku podatkowego oraz wysokość obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT w Niemczech

Zbierane dane i przekazywane do władz skarbowych dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale także osób prywatnych, które prowadzą sprzedaż na Amazon i eBay w Niemczech.

Za co odpowiada prowadzący platformę sprzedażową?

Prowadzący platformę sprzedażową (Amazon, eBay) odpowiada za zaległości podatkowe sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży za pośrednictwem platformy. Taka sytuacja może powstać, gdy podmiot sprzedaje towary za pośrednictwem magazynu w Niemczech (wtedy opodatkowanie jest z niemiecką stawką podatku VAT) lub sprzedawca z innego kraju UE przekroczył próg dostaw do Niemiec w sprzedaży wysyłkowej (100.000 euro rocznie).

Amazon lub eBay mogą zwolnić się z odpowiedzialności za długi podatkowe sprzedawców, jeżeli sprzedawca przedłoży specjalne zaświadczenie o rejestracji jako podatnik w Niemczech (Bescheinigung nach § 22f UStG). Zaświadczenie z § 22f UStG potwierdza, że dana firma jest zarejestrowana podatkowo w Niemczech i posiada niemiecki numer podatkowy (Steuernummer).

Kto może uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG?

Zaświadczenie z § 22f UStG może uzyskać każdy podmiot, który jest zarejestrowany w Niemczech podatkowo i posiada niemiecki numer podatkowy (Steuernummer). O obowiązku rejestracji podatkowej do VAT w Niemczech informacje można znaleźć <<TUTAJ>>.

Obowiązek rejestracji dla sprzedawców internetowych w Niemczech powstaje przede wszystkim w następujących przypadkach:

  • przekroczenie progu dostawy wysyłkowej do Niemiec (100.000 euro rocznie)
  • rezygnacja z progu dostaw po złożeniu VAT-21
  • korzystanie z magazynu w Niemczech (np. magazyn Amazon)

Firmy, które są zarejestrowane w Niemczech do VAT, powinny zatem niezwłocznie wystąpić o zaświadczenie z § 22f UStG. Wydawane jest ono w formie papierowej i po jego zeskanowaniu powinno być przesłane do prowadzącego platformę sprzedażową.

Co z firmami niezarejestrowanymi podatkowo w Niemczech?

Zgodnie z wytycznymi niemieckiego Ministra Finansów podmioty, które nie mają obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech, nie mają obowiązku uzyskiwania zaświadczenia z § 22f UStG. Prowadzący platformę sprzedażową (Amazon, eBay) mogą w inny sposób weryfikować, czy te podmioty nie mają obowiązku rejestracji w Niemczech do VAT (przedłożenie numeru VAT-UE z innego kraju, oświadczenia o braku przekroczenia progu dostaw).

Problematycznym jest jednak to, że najwięksi prowadzący platformy sprzedażowe (Amazon, eBay) poinformowały wszystkich swoich sprzedawców o obowiązku przedłożenia zaświadczenia z § 22f UStG. Firmy te nie rozróżniają póki co podmiotów, które mają obowiązek rejestracji w Niemczech od tych, które są poniżej progu sprzedaży wysyłkowej z innego kraju. Zgodnie z pierwszymi informacjami uzyskanymi z niemieckich urzędów skarbowych, urzędy te nie będą wydawały zaświadczeń z § 22f UStG podmiotom, które nie są zarejestrowane do VAT w Niemczech. W mojej ocenie stanowisko to jest nieprawidłowe i niezgodne z wytycznymi niemieckiego MF. W piśmie MF wskazano, że takie zaświadczenie nie jest konieczne, ale na wniosek może być wydane.

Może zatem dojść do sytuacji, że Amazon lub eBay będzie wymagał od polskiej firmy zaświadczenia z § 22f UStG, a niemiecki urząd skarbowy takiego zaświadczenia nie wyda, gdyż polska firma nie jest zarejestrowana do VAT w Niemczech. Bez zaświadczenia Amazon lub eBay zablokuje konto sprzedawcy (takie są zapowiedzi). Tym samym polska firma będzie zmuszona albo zaprzestać sprzedaży w Niemczech przez Amazon lub eBay, albo będzie musiała zrezygnować z progu dostaw w sprzedaży wysyłkowej, składając VAT-21. Tym samym na polską firmę narzucone zostaną dodatkowe koszty związane z rejestracją do VAT w Niemczech i składaniem tam deklaracji VAT. Spowoduje to dodatkowe koszty dla polskiej firmy.

Aktualizacja z dnia 16.11.2019 r.:

Po 1 października 2019 r. Amazon i eBay zablokowały liczne konta polskich sprzedawców, z powodu braku zaświadczenia z § 22f UStG. W szczególności dotknęło to firmy, które jako miejsce wysyłki wskazywały adres  niemiecki. Warto tutaj wspomnieć, że wyszukiwarki platform sprzedażowych, w szczególności eBay, preferują wyniki firm z adresem wysyłki z Niemiec. Firmy musiały zmienić adres dostawy na adres polski, co z kolei przełożyło się na znaczny spadek sprzedaży. Amazon i eBay wprowadziły ponadto możliwość złożenia oświadczenia, że dana firma nie ma obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech. Tego rodzaju oświadczenie ma zastępować dla potrzeba platform sprzedażowych zaświadczenie z § 22f UStG. Jednakże wielu firmom, pomimo złożenia takiego oświadczenia, kont do tej pory nie odblokowano. By szybko wznowić sprzedaż pozostaje wtedy rejestracja do VAT w Niemczech.

Do kiedy trzeba uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG?

Nowe przepisy regulujące sprzedaż na Amazon i eBay w Niemczech obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Jednak niemiecki Minister Finansów dał czas prowadzącym platformy sprzedażowe i ich klientom na dostosowanie się. W stosunku do firm z terenu UE nowe przepisy będą egzekwowane począwszy od 1 października 2019 r. Oznacza to, że do tej daty sprzedawcy na Amazon i eBay powinni uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. W przeciwnym razie – zgodnie z zapowiedziami – ich konta zostaną zablokowane. Firmy takie, jak Amazon czy eBay nie chcą odpowiadać za zobowiązania sprzedawców. Będą więc egzekwowały przedłożenie zaświadczenia z § 22f UStG. Bez niego sprzedaż na platformie będzie niemożliwa.

Pytanie, jak Amazon i eBay zachowają się w stosunku do firm, które nie mają obowiązku rejestracji w Niemczech. Póki co wygląda na to, że także one będą musiały uzyskać zaświadczenie z § 22f UStG. Urzędy skarbowe w Niemczech zapowiadają jednak, że bez rejestracji do VAT w Niemczech, takiego zaświadczenia nie wydadzą. Impas ten może wymuszać na polskich firmach rozliczanie niemieckiego podatku VAT w sytuacji, gdy dyrektywa vatowska takiego obowiązku nie nakłada. Przepisy niemieckie mogą zatem okazać się niezgodne z prawem unijnym. Niestety nie jest to pierwszy raz, gdy Niemcy ograniczają możliwość działania firmom wysyłkowym z innych krajów. Również w 2019 r. wprowadzono nową ustawę o opakowaniach VerpackG, które w znacznym stopniu ograniczają swobodę działania na rynku niemieckim. O nowym rejestrze opakowań można dowiedzieć się więcej <<TUTAJ>>.

Czemu mają służyć nowe obowiązki?

Niemcy doszli do przekonania, że zbyt dużo transakcji zawieranych poprzez Amazon lub eBay jest w Niemczech nieopodatkowana. Nowe przepisy mają wyeliminować ten stan rzeczy. Z jednej strony Amazon lub eBay będą zbierać dane o sprzedawcach i przekazywać je do urzędu skarbowego. Tym samym w miarę szybko i prosto wyłapane zostaną firmy, które przekraczają próg sprzedażowy w Niemczech lub korzystają z magazynu w Niemczech.

Z drugiej strony, firmy zagraniczne zmuszone zostaną do rejestracji podatkowej w Niemczech. Tym samym urząd skarbowy będzie miał kontakt z firmą zagraniczną i będzie mógł żądać dodatkowych dokumentów, zestawień itd. W ten sposób będzie możliwe ustalenie, że firma prowadzi sprzedaż na terenie Niemiec także innymi kanałami sprzedażowymi (np. sprzedaż z własnego sklepu internetowego i sprzedaż na Amazon lub eBay w Niemczech).

Jeżeli Amazon i eBay, a także niemieckie urzędy skarbowe nie zmienią swojego podejścia, to firmy, które do tej pory nie miały obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech, będą zmuszone wystawiać swoje faktury z niemieckim podatkiem. Zyska na tym oczywiście niemiecki Fiskus. Znaczna część sprzedawców nie przekracza bowiem progu dostaw sprzedaży wysyłkowej i nalicza podatek VAT z kraju wysyłki. Teraz może być zmuszona do rezygnacji z progu i rozliczania niemieckiego podatku VAT.

Jak możemy pomóc?

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w kwestiach związanych z nowymi regulacjami dot. podatku VAT w Niemczech, to kancelaria JLT służy Państwu pomocą. Pomożemy przy sprawdzeniu, czy w ogóle podlegają Państwo pod nowe obowiązki w Niemczech. Następnie zapewnimy wsparcie przy rejestracji do VAT w Niemczech lub przy uzyskaniu zaświadczenia z § 22f UStG. Po rejestracji zapewniamy także rozliczenie podatku VAT w Niemczech.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań