Koszty pracy w Niemczech i Polsce

Eurostat podał godzinowe koszty pracy w 2019 r. Jak koszty pracy w Polsce prezentują się na tle innych krajów europejskich? Jak wyglądają faktyczne koszty pracy polskiej firmy w Niemczech w branży budowlanej. Poniżej analiza na konkretnych przykładach.


Dane Eurostat za 2019 – koszty pracy w Niemczech i Polsce na tle Europy

Zgodnie z danymi opublikowanymi 31.03.2020 r. przez Eurostat za rok 2019 przeciętny koszt godziny pracy w Polsce wyniósł 10,7 euro. Godzina pracy w Niemczech kosztowała pracodawcę 35,6 euro. Jest to prawie czterokrotnie więcej. Koszt godziny pracy w Polsce wzrósł w stosunku do 2018 r. o 5,5%. W Niemczech ten wzrost był niższy i wynosił 3%.

W Polsce pozapłacowe składniki płacy (np. składki pracodawcy) wynosiły 18,4% wynagrodzenia. Wskaźnik ten w Niemczech jest na poziomie 22,1%. Średnia europejska to 23,7%.

Średnia w całej Unii Europejskiej wyniosła w 2019 r. 28,2 euro, a w strefie euro było to już 31,4 euro. Koszty zatrudnienia pracownika i pracy w Polsce są zatem znacznie niższe od średniej europejskiej, natomiast w Niemczech ten wskaźnik przekracza średni poziom UE i strefy euro.

Poniżej zestawienie krajów europejskich zgodnie z danymi Eurostat na dzień 31.03.2020 za rok 2019. Kwoty podane są w Euro.

Koszty pracy w Niemczech i Polsce

Koszty pracy w branży budowlanej w Niemczech

W branży budowlanej koszt godziny pracy był niższy od średniej z całej gospodarki zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i wynosił odpowiednio 10,1 euro oraz 29,6 euro.

Przypomnijmy, że stawka minimalna w branży budowlanej w Niemczech wynosi:

  • dla pracowników niewykwalifikowanych w całych Niemczech -12,55 euro
  • dla pracowników wykwalifikowanych w landach zachodnich – 15,40 euro
  • dla pracowników wykwalifikowanych w Berlinie – 15,20 euro.

Widać wyraźnie, że niemieckie firmy budowlane płacą w branży budowlanej znacznie powyżej płacy minimalnej. Polskie firmy budowlane delegujące pracowników do Niemiec trzymają się co do zasady raczej niemieckich stawek minimalnych.

Zakładamy, że pracownik otrzymuje płacę minimalną i wykonuje na rzecz pracodawcy usługi budowlane w Niemczech. Czy jest istotne, czy pracownik zostanie zatrudniony na polskich warunkach i delegowany do Niemiec? Czy też koszty pracodawcy przy zatrudnieniu pracownika na niemieckich warunkach są takie same? Pracodawcy często stają przed dylematem, wysłać pracownika z Polski do Niemiec czy zatrudnić kogoś na miejscu. Często warunkowane jest to brakiem możliwości uzyskania zaświadczeń A1 w polskim ZUS (brak zleceń w Polsce, przekroczony okres 24 miesięcy oddelegowania).

Jakie są koszty zatrudnienia pracownika w Niemczech?

Zatrudniamy niewykwalifikowanego pracownika budowlanego w Niemczech. Otrzyma on stawkę minimalną 12,55 euro brutto za godzinę pracy. Przepracuje cały miesiąc (22 dni robocze przez 31 dni). Pracować będzie 8 godzin dziennie. Jego pensja wyniesie zatem 2.208 euro brutto. Jest to młoda osoba, bez dzieci, a zatem z I klasą podatkową w Niemczech. Jaki będzie koszt zatrudnienia i utrzymania pracownika po stronie pracodawcy? Ile pracownik budowlany w Niemczech otrzyma na rękę?

Kwoty podane w euro

Płaca brutto2.208,00
Zaliczka na podatek w Niemczech230,60
Ubezpieczenie finansowane przez  pracownika442,15
Płaca netto (na rękę):1.535,25
Ubezpieczenie finansowane przez pracodawcę436,63
Łączne koszty pracodawcy2.644,63
Stawka godzinowa netto pracownika8,72
Koszt godziny pracy dla pracodawcy15,03

Jak widzimy, pracownik otrzymuje na rękę w Niemczech niewiele więcej niż połowę faktycznego kosztu dla pracodawcy. To nie są jednak wszystkie obciążenia pracodawcy. Jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika? Pamiętać trzeba o składkach do SOKA-Bau (15,4% wynagrodzenia na urlopowe + 3-10% innych składek w zależności od regionu). Dochodzi też ubezpieczenie wypadkowe w BG-Bau, którego wysokość zależy od wynagrodzenia pracownika i czynnika ryzyka (np. 12,58 przy budowach budynków czy 6,89 przy pracach wykończeniowych) w danej firmie budowlanej pomnożony przez współczynnik bazowy 0,41%. Zatem dodatkowe składki mogą łącznie wynieść ok. 25%. Tym samym koszt godziny pracy pracownika zatrudnionego w Niemczech wzrasta do 18,80 euro. To dopiero pokazuje całkowity koszt zatrudnienia pracownika w Niemczech.

Koszt pracownika budowlanego delegowanego do Niemiec z Polski

Czy polskie firmy świadczące usługi budowlane w Niemczech muszą liczyć się z takimi samymi kosztami pracy? Jakie koszty utrzymania pracownika ma polska firma budowlana w Niemczech? Są to pytania, które należy sobie zadać przed przyjęciem zlecenia budowlanego w Niemczech.

Najważniejsza informacja: polska firma budowlana wykonująca tam zlecenie budowlane powinna zapewnić delegowanym pracownikom do Niemiec niemiecką płacę minimalną. I to nie ogólną płacę minimalną na poziomie 9,35 euro, ale płacę z branży budowlanej.

Zatem koszty pracy dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech będą na pewno wyższe niż przy wykonaniu zlecenia w Polsce. Ale jest i dobra wiadomość. Polskie Państwo wspiera delegowanie pracowników do Niemiec i w ogóle za granice. W stosunku do delegowanego pracownika do Niemiec można obniżyć podstawę wymiaru składek ZUS o równowartość diety (49 euro) za każdy dzień pobytu pracownika zagranicą. Każdy dzień pobytu, a nie każdy dzień pracy, zatem weekendy też się wlicza. Odliczenie diet nie może być niższe niż do granicy 5.227 zł (w 2020 r.). Ponadto 30% diety stanowi dla pracownika koszt uzyskania przychodu.

Weźmy zatem przykład jak wyżej. Delegujemy pracownika do Niemiec na kilka miesięcy. Pracownik otrzymał od ZUS zaświadczenie A1, składki na ubezpieczenie opłacać należy zatem nadal w Polsce. Pracownik nie przekroczył w ostatnich 12 miesiącach 183 dni w Niemczech, podatek dochodowy od jego pensji płacony będzie nadal w Polsce. Pracownik przepracował 22 dni w miesiącu, ale przebywał w Niemczech 31 dni. Dzień pracy to 8 godzin dziennie.

Uwzględniając powyższe założenia rozliczenie płacy wyglądać będzie następująco (kwoty w euro, kurs 4,4 zł)

Kwoty podane w euro

Płaca brutto2.208,00
Zaliczka na podatek w Polsce151,39
Ubezpieczenie finansowane przez  pracownika162,87
Płaca netto (na rękę):1.802,29
Ubezpieczenie finansowane przez pracodawcę303,05
Łączne koszty pracodawcy2.511,05
Stawka godzinowa netto pracownika10,24
Koszt godziny pracy dla pracodawcy14,27

Od pracownika budowlanego z Polski, który pracuje w Niemczech, trzeba będzie uiścić składkę do SOKA-Bau w wysokości 15,4%. Odpadają tutaj inne składki do SOKA-Bau oraz do BG-Bau. Ubezpieczenie wypadkowe pozostaje w Polsce. Łącznie ze składkami do SOKA-Bau całkowity koszt utrzymania pracownika wyniesie pracodawcę  16,20 euro.

Porównanie kosztów pracy pracownika delegowanego a zatrudnionego w Niemczech

Jak widać z powyższych wyliczeń, koszty pracy dla pracodawcy w Niemczech są wyższe. Na powyższej płacy różnica wyniesie powyżej 100 euro. Z punktu widzenia pracownika różnica jest już bardziej istotna. Pracownik delegowany z Polski do Niemiec otrzyma na rękę prawie o 300 euro więcej, niż pracownik zatrudniony na niemieckich warunkach. Koszty pozapłacowe powodują, że w Niemczech pracodawca wydaje o prawie 2,5 euro więcej za godzinę pracy pracownika w stosunku do pracownika delegowanego do Niemiec. Przy dużych projektach różnice wynikające z całkowitego kosztu pracodawcy te mogą być znaczące.

Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana delegowaniem pracowników do Niemiec w branży budowlanej to poniższe artykuły mogą Państwa zainteresować:

Delegowanie pracowników do Niemiec – pytania i odpowiedz

Płaca minimalna w Niemczech w 2020 roku

Delegowanie cudzoziemców spoza UE do Niemiec

Delegowanie pracowników za granicę – wybrane interpretacje podatkowe

Podatek budowlany w Niemczech

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech – o czym warto pamiętać? Część I – kwestie pracownicze

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech – o czym warto pamiętać? Część II – kwestie podatkowe

Doradztwo prawne w Niemczech – w czym możemy pomóc?

Kancelaria prawna JLT zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe dla firm w Niemczech, w tym dokonuje rejestracji i wszelkich zgłoszeń w Niemczech. Usługi doradztwa prawnego i podatkowego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi specjalistami. Sprawy prawe i podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego z kancelarii JLT.

Zapraszamy do współpracy, jest wiele kwestii związanych delegowaniem pracowników budowlanych do Niemiec, w których pomóc może Państwu nasz radca prawny, np. prawo pracy.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań