Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JLT Jadżyn Legal & Tax, Michał Jadżyn Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego ul. Klaudyny Potockiej 51/112 jedynie w celu przesyłania newslettera. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej newsletter.