Co to jest Bauabzugsteuer?

Bauabzugsteuer to podatek budowlany w Niemczech. Według tamtejszej ustawy o podatku dochodowym objęta jest nim każda usługa budowlana wykonywana na terenie tego kraju. W artykule wyjaśniajmy, co to jest  Bauabzugsteuer, ile wynosi oraz jak polskie firmy mogą uzyskać zwolnienie lub zwrot podatku budowlanego z Niemiec.

Bauabzugsteuer jest podatkiem naliczanym z tytułu prac budowlanych. Potocznie jest nazywany podatkiem budowlanym, a w rzeczywistości jest swoistą formą podatku dochodowego, której podlega każdy rodzaj świadczonych usług budowlanych, czyli wznoszenie, przebudowa, utrzymanie, konserwacja czy likwidacja obiektów. Ten podatek budowlany, Niemcy wprowadziły, by ograniczyć nielegalną działalność w branży budowlanej. Od 01.01.2002 roku zabezpiecza on przyszłe roszczenia podatkowe.

Kto płaci podatek budowlany w Niemczech? Zobowiązani są do tego zleceniodawcy robót budowlanych, którzy potrącają 15% z kwoty wystawionej im faktury i wpłacają ją do właściwego dla przedsiębiorcy świadczącego usługę Urzędu Skarbowego. Jest to więc rodzaj zaliczki na podatek dochodowy w Niemczech. Potrącenie 15% następuje od kwoty brutto, nawet jak na fakturze nie ma podatku VAT. Zatem de facto potrącenie wynosi 17,85%. Sporo firm o tym zapomina.

Potrącenie 15% kwoty z faktury wystawionej przez firmę wykonująca usługę na podatek od usług budowlanych w Niemczech oznacza, że w rzeczywistości za swoją pracę otrzyma ona tylko 82,15% należnej sumy. Zobowiązanie z tytułu Bauabzugsteuer dotyczy zarówno firm zarejestrowanych,  jak i działających na terenie Niemiec. Należy je wpłacić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu zapłaty za wykonana usługę. Za brak wniesienia opłaty grożą wysokie kary finansowe.

Podatek budowlany Niemcy — kto mu nie podlega? Wyjątki

Wiadomo już, co podlega opodatkowaniu Bauabzugsteuer, jednak jak w każdej ustawie i tutaj są pewne wyjątki. Przede wszystkim jej przepisy obowiązują tylko na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli więc polska firma wykonuje prace budowlane na rzecz niemieckiego zleceniodawcy poza granicami Niemiec, nie trzeba płacić tego podatku. Oprócz tego można wymienić jeszcze niektóre przypadki, w których Bauabzugsteuer nie obowiązuje.

  1. Jeżeli suma rachunków na jednego zleceniodawcę nie przekracza 5 000 Euro bruttow danym roku kalendarzowym.  Jeżeli tę kwotę się przekroczy w danym roku, to podatek budowlany jest potrącany wstecznie, od całości.
  2. Gdy nie zostanie przekroczony minimalny limit 15 000 EUR rocznie, a odbiorca usługi prowadzi sprzedaż wolną od podatku w zakresie wynajmu nieruchomości. Taki wynajmujący uznawany jest za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, nawet jak nie ma założonej firmy, a wynajmuje kilka mieszkań lub nawet jeden lokal użytkowy.
  3.  Gdy zlecenie jest wykonywane na rzecz osoby prywatnej. Wtedy jednak trzeba doliczyć niemiecki podatek VAT. Co ważne, za przedsiębiorców są uważani także właściciele mieszkań na wynajem, którzy generują jedynie sprzedaż wolną od podatku. W tym przypadku potrącenie 15% kwoty faktury na Bauabzugsteuer jest możliwe, jeśli wynajmowane są co najmniej trzy mieszkania.
  4. Jeżeli firma budowlana posiada niemiecki Freistellungsbescheinigung, czyli zwolnienie z podatku budowlanego. Wystawić je może Urząd Skarbowy (Finanzamt) w Niemczech na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Najczęściej jest wystawiane na rok, po którym trzeba je odnowić.

Jak uzyskać Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen?

Polskie firmy wykonujące usługi budowlane mogą złożyć wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech do tamtejszego Urzędu Skarbowego (Finanzamt). Warunkiem jest zgłoszenie przez nie tam działalności oraz posiadanie przypisanego niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej tzw. Steuernummer. Nie ma potrzeby jednak posiadanie niemieckiego adresu czy biura.

Aby uzyskać niemiecki Freistellungsbescheinigung, nie mogą zalegać z żadnymi zobowiązaniami podatkowymi na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz muszą wykazać, że są zdolne do wypełnienia wszystkich zobowiązań zgodnie z aktualnymi przepisami. Polscy przedsiębiorcy budowlani, którzy uzyskają zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, powinni pamiętać, by każdy z zatrudnianych przez nich ewentualnie podwykonawców posiadał własne Freistellungsbescheinigung.

Procedura rozpatrywania wniosku przez Niemiecki Urząd Skarbowy trwa około 4-6 tygodni, a przyznane zaświadczenie pozwala na otrzymywanie 100% przysługującego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Jak uzyskać zwrot podatku budowlanego z Niemiec?

Pobranie przez zleceniodawcę Bauabzugsteuer i wpłacenie go na konto niemieckiego Urzędu Skarbowego, nie zamyka drogi do jego odzyskania. W tym celu polska firma budowlana musi złożyć wniosek wraz z załącznikami, do tamtejszego urzędu skarbowego w terminie do końca następnego roku kalendarzowego, następującego po roku pobrania podatku budowlanego w Niemczech. Czyli jeżeli potrącenie nastąpiło w 2022 r. to wniosek o zwrot można złożyć do końca 2024 r.

Jeśli nie ma zaległości podatkowych w Niemczech i urząd uzna, że nie istnieje ryzyko ich powstania w przyszłości, zwróci podatek z całości.

Kancelaria JLT — pomoc prawna i podatkowa dla polskich firm działających w Niemczech!

Jeśli masz firmę budowlaną w Niemczech i potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosków o zwolnienie lub zwrot  podatku budowlanego, zapraszamy do współpracy. Zajmujemy się  kompleksową prawno- podatkową obsługą firm w Niemczech, pomagając w załatwianiu formalności w tamtejszych urzędach.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań