Windykacja należności w Niemczech

 

Windykacja Niemcy - windykacja należności w Niemczech

Windykacja należności w Niemczech jest obecnie utrudniona. Epidemia koronawirusa spowodowała zatory płatnicze i problemy w windykacji długów w całej Europie. Polskie firmy wykonujące usługi w Niemczech nie otrzymały płatności od niemieckich kontrahentów. Pomimo panującej sytuacji warto zatroszczyć się o swoje należności. Jak wygląda windykacja należności w Niemczech?


Weryfikacja niemieckiego kontrahenta

Jak wiadomo, lepiej zapobiegać, niż leczyć. Wpierw trzeba zrobić wszystko, by windykacja w Niemczech w ogóle nie była potrzebna. Podstawowa rzecz, to weryfikacja niemieckiego kontrahenta przed zawarciem umowy. Przygotowanie umowy z niemiecką firmą warto też zlecić profesjonalnemu prawnikowi, który zajmuje się sprawami polsko-niemieckimi. Dotyczy to w szczególności polskich firm budowlanych w Niemczech. Firma świadcząca usługi budowlane w Niemczech najczęściej musi wpierw spełnić swoje świadczenie (wykonać usługi budowlane w Niemczech), a dopiero następnie otrzymuje całość lub część zapłaty. To najczęściej polskie firmy budowlane zmuszone są prowadzić windykację należności w Niemczech.

W kwestii weryfikacji niemieckiego kontrahenta można dowiedzieć się więcej <<TUTAJ>>.

Dobrowolna windykacja w Niemczech

Skuteczna windykacja należności w Niemczech nie musi automatycznie oznaczać pozywania kontrahenta przed sądem. Znaczną większość spraw udaje się załatwić polubownie. Brak zapłaty przez niemieckiego kontrahenta nie wynika często ze złej woli czy też problemów finansowych niemieckiej firmy. Najczęstszą przyczyną braku zapłaty za fakturę w Niemczech są kwestie formalne. Wykonawca nie dostarczył wszystkich dokumentów, brakuje protokołu odbioru czy nieprawidłowo wystawiono fakturę. W takim przypadku warto przed wezwaniem do zapłaty niemieckiego kontrahenta wpierw z nim porozmawiać i ustalić przyczyny braku płatności.

Często jednak kwestie formalne są tylko wymówką, by nie zapłacić lub zyskać trochę czasu. W razie braku płatności warto już zatem na tym etapie zaangażować prawnika zajmującego się windykacją niemieckich firm. Włączenie w sprawę profesjonalnej pomocy prawnej przy windykacji w Niemczech często przyspiesza uzyskanie zapłaty. Z doświadczania można powiedzieć, że niemieckie firmy poważniej traktują polskich wierzycieli, jeżeli ci są reprezentowani przez prawnika. Często dopiero pismo od prawnika powoduje, że dobrowolna windykacja w Niemczech jest skuteczna. Polskie firmy narzekają bowiem, że na kontakt z ich strony brak jest zazwyczaj jakiejkolwiek odpowiedzi. Zaangażowanie prawnika przy windykacji w Niemczech pokazuje, że sprawę traktujemy poważnie i tak łatwo niemiecki kontrahent nas nie zbędzie typowymi wymówkami.

Niemcy - windykacja. Postępowanie sądowe w Niemczech - windykacja

Wezwanie do zapłaty w Niemczech

Jeżeli niemiecki kontrahent nie reaguje na polubowne propozycje, to trzeba wystosować wezwanie do zapłaty. Tutaj warto już zlecić sprawę prawnikowi. Profesjonalne ściąganie należności szybciej skłoni niemiecką firmę do zapłaty. Wezwanie do zapłaty w Niemczech powinno być już poprzedzone właściwą analizą prawną. Wpierw trzeba ustalić np. właściwy sąd i właściwe prawo. Jeżeli przepisy prawa pozwalają nam pozwać niemieckiego kontrahenta przed polskim sądem, to jest to dla nas dodatkowy argument. Nikt nie chce, by jego firma była uwikłana w spór prawny przed sądem innego państwa. Jeżeli właściwy jest sąd polski, to najczęściej windykacja w Niemczech przebiega sprawniej, niemieckie firmy wciąż boją się spraw przed polskimi sądami.

O kwestii ustalania sądu właściwego, czyli gdzie pozwać niemieckiego kontrahenta, można dowiedzieć się więcej <<TUTAJ>>.

Dobre wezwanie do zapłaty powinno działać na zasadzie kija i marchewki. W piśmie trzeba pogrozić niemieckiemu dłużnikowi konsekwencjami i to nie tylko sprawą sądową. W grę wchodzić mogą różne środki nacisku, jak np. wytoczenie sprawy przed polskim sądem, zabezpieczenie roszczeń w trakcie procesu czy doliczenie dodatkowych kosztów (obsługa prawna, odszkodowanie, odsetki, utracone korzyści). Skutecznym środkiem przy ściąganiu należności windykacji w Niemczech jest także zapowiedź poinformowania zleceniodawców naszego dłużnika. Zwłaszcza w branży budowlanej polskie firmy wykonują swoje usługi nie na rzecz inwestora, ale są podwykonawcą niemieckiej firmy budowlanej. Wprawdzie inwestor nie odpowiada w Niemczech za roszczenia podwykonawców, ale taki środek nacisku często przynosi zamierzone skutki. Nasz niemiecki kontrahent może bać się utraty przyszłych zleceń, jeżeli okaże się niewypłacalny lub będzie oszukiwał swoich podwykonawców.

Więcej o możliwościach zabezpieczenia roszczeń podwykonawcy (np. polskiej firmy świadczącej usługi budowlane w Niemczech) można dowiedzieć się <<TUTAJ>>.

W wezwaniu do zapłaty warto – oprócz środków nacisku czy straszenia konsekwencjami – przewidzieć jakąś zachętę dla niemieckiego dłużnika. Zazwyczaj jest to rezygnacja z dodatkowych kosztów czy odsetek, jeżeli niemiecki dłużnik zapłaci należność główną w nowo wyznaczonym terminie. Dla polskiej firmy jest to także korzystne rozwiązanie. Otrzyma ona zapłatę od niemieckiego dłużnika i oszczędzi sobie dalszych kosztów windykacji w Niemczech.

Pozasądowa windykacja w Niemczech powinna być prowadzona po niemiecku lub ewentualnie w języku angielskim. Na wezwanie do zapłaty w języku polskim nikt zapewne w ogóle nie zareaguje.

Sądowa windykacja w Niemczech

Jeżeli wezwania do zapłaty okażą się bezskuteczne, to pozostaje nam droga sądowa. Wpierw ustalamy, czy można pozwać niemieckiego kontrahenta w Polsce, czy musimy zrobić to w Niemczech. Nie zawsze wybór polskiego sądu (jeżeli jest możliwy) jest zalecany. W praktyce niemieckie sądy działają prędzej, egzekucja należności w Niemczech może być szybsza. Skorzystanie z niemieckich sądów jest zalecane zwłaszcza wtedy, gdy należność jest bezsporna i nie przewidujemy jakiegoś długotrwałego procesu z dużą liczbą dowodów czy biegłych.

Jeżeli zdecydujemy się na wytoczenie sprawy w Polsce, to tutaj jest także dobra wiadomość. Wyrok polskiego sądu jest w zasadzie od razu wykonalny w Niemczech. Oznacza to, że wyrok lub nakaz uzyskany w Polsce będzie wykonalny w Niemczech bez potrzeby stwierdzenia jego wykonalności. Polski wierzyciel będzie zatem uprawniony do bezpośredniego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w Niemczech.

W Polsce możemy zatem wytoczyć przeciwko niemieckiemu dłużnikowi:

  • normalne postępowanie sądowe (nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym nie wydaje się przeciwko dłużnikowi bez siedziby w Polsce)
  • wystąpić o europejski nakaz zapłaty (ENZ)
  • wszcząć europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (do 5.000 euro).

Jeżeli wytoczenie sprawy w Polsce nie jest możliwe lub chcemy skorzystać z niemieckich sądów, to najlepiej wystąpić o nakaz zapłaty (Mahnbescheid) w Niemczech. Postępowanie nakazowe w Niemczech jest szybkie i stosunkowo tanie. Jest to zautomatyzowana procedura, która nie bada merytorycznie zasadności roszczenia. Pozwany może wnieść sprzeciw od nakazu, wtedy sprawa jest kierowana do sądu na zasadach ogólnych.

Więcej o niemieckim postępowaniu nakazowym można dowiedzieć się <<TUTAJ>>.

Przy dochodzeniu roszczeń przed sądem niemieckim warto zaangażować kancelarię windykacyjną. Sporządzi ona za nas pozew i wniesie go do sądu. Tym samym uzyskamy pewność, że wszystkie nasze roszczenia przeciwko niemieckiemu dłużnikowi są dochodzone prawidłowo. Niemiecki dłużnik i tak będzie zmuszony pokryć wydatki na prawnika przed sądem w Niemczech.

Koszty sądowej windykacji w Niemczech

Poniżej przykładowe koszty uzyskania nakazu zapłaty w Niemczech, dla kwot 2.000, 10.000 i 25.000 euro.

Wartość roszczenia2.000 euro
Opłata sądowa44,50 euro
Wynagrodzenie adwokata / radcy prawnego bez VAT150 euro
Zryczałtowane koszty adwokackie bez VAT20 euro
Wynagrodzenie adwokata / radcy prawnego za uzyskanie wykonalnego nakazu zapłaty75 euro
Suma kosztów netto289,50 euro

 

Wartość roszczenia10.000 euro
Opłata sądowa120,50 euro
Wynagrodzenie adwokata / radcy prawnego bez VAT558,20 euro
Zryczałtowane koszty adwokackie bez VAT20 euro
Wynagrodzenie adwokata / radcy prawnego za uzyskanie wykonalnego nakazu zapłaty279 euro
Suma kosztów netto977,70 euro

 

Wartość roszczenia25.000 euro
Opłata sądowa185,50 euro
Wynagrodzenie adwokata / radcy prawnego bez VAT788 euro
Zryczałtowane koszty adwokackie bez VAT20 euro
Wynagrodzenie adwokata / radcy prawnego za uzyskanie wykonalnego nakazu zapłaty394 euro
Suma kosztów netto1.387,50 euro

Egzekucja komornicza w Niemczech

Dysponując wykonalnym w Niemczech wyrokiem możemy przystąpić do egzekucji komorniczej w Niemczech. Takim wyrokiem może być prawomocne orzeczenie z Polski lub Niemiec. Polskie orzeczenia są w zasadzie wykonalne bez potrzeby ich uznawania w Niemczech

Uwaga: Jeżeli dysponujemy wyrokiem polskiego sądu sprzed 10.01.2015 r., to przed polskim sądem należy wpierw uzyskać klauzulę wykonalności, a następnie wystąpić o zaświadczenie o wykonalności naszego wyroku. Wniosek taki należy złożyć w oparciu o art. 54 Brukseli I. Sąd wyda wtedy zaświadczenie zgodnie ze wzorem przewidzianym w tym rozporządzeniu. Po uzyskaniu powyższego zaświadczenia należy złożyć w Niemczech wniosek i stwierdzenie wykonalności do właściwego sądu okręgowego (Landesgericht). Właściwość sądu ustala się w oparciu o siedzibę dłużnika. Wniosek nie podlega opłacie. Wykonalność wyroku stwierdzana jest poprzez nadanie klauzuli wykonalności.

W Niemczech nie ma swobody wyboru komornika. Przy egzekucji komorniczej w Niemczech właściwy jest komornik, w którego rewirze zamieszkuje lub ma siedzibę dłużnik. Wniosek o wszczęcie egzekucji w Niemczech powinien być złożony na urzędowym formularzu. Sam wniosek jest dość obszerny i skomplikowany. Jeżeli zależy nam na skutecznej egzekucji w Niemczech, to powinniśmy skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Pomoże on nam przygotować wniosek egzekucyjny tak, by sama windykacja należności w Niemczech była szybka i nie wiązała się z niepotrzebnymi kosztami.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań