Sprzedaż na Amazon w Niemczech – najczęstsze błędy w podatku VAT

Rozliczenie sprzedaży na amazon w NiemczechPolskie firmy coraz częściej korzystają z możliwości sprzedaży na Amazon. Amazon nie jest jeszcze oficjalnie obecny w Polsce, zatem najczęściej polscy sprzedawcy korzystają z niemieckiego Amazona. Sprzedaż przez Amazon w Niemczech powoduje powstanie specyficznych obowiązków podatkowych. Firmy są tego nieświadome i często popełniają błędy przy rozliczeniach. Zlecenie prowadzenia rozliczeń polskiemu biuru rachunkowemu nie gwarantuje poprawności rozliczeń. Polski księgowy nie zna najczęściej niemieckich przepisów. Zanim sami zdecydujemy się na rozliczanie sprzedaży na Amazon w Niemczech zobaczmy, co może pójść nie tak. Sprzedaż na Amazon w Niemczech – poniżej najczęstsze błędy w podatku VAT.


Brak rejestracji do VAT

Sprzedaż na Amazon w Niemczech może powodować obowiązek rejestracji do VAT poza terytorium Polski. Może dojść do tego nie tylko wtedy, gdy przekroczymy próg dostaw w sprzedaży wysyłkowej do Niemiec (100.000 euro w roku).

Amazon umożliwia prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem magazynu Amazona. Sprzedawca dostarcza towar do magazynu np. w Niemczech. Następnie to, co się dzieje z towarem, zależy od programu, na który się zdecydowaliśmy. Są tutaj różne możliwości:

  • sprzedaż za pośrednictwem magazynu tylko w jednym kraju np. w Niemczech
  • sprzedaż w programie EFN (European Fulfilment Network) – towary z Niemiec mogą być przesuwane do Polski lub Czech, tam też mogą trafiać zwroty towarów
  • sprzedaż w programie PAN European, gdzie towary wysyłane są do pięciu krajów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania).

Firmy często zapominają, że korzystanie z magazynu w którymś z krajów poza Polską wiąże się z obowiązkiem rejestracji do VAT w tym kraju. Może powodować to nie tylko negatywne konsekwencje podatkowe (zaległość podatkowa i odsetki), ale nawet spowodować odpowiedzialność karną.

Przemieszczenie towarów

Dla sprzedawców istotna jest sprzedaż towarów. Jak sprzeda się towar, to powstają obowiązki podatkowe. To dla każdego jest jasne. Ale przy podatku VAT już samo przemieszczanie towaru między różnymi krajami powoduje pewne obowiązki podatkowe. Wielu sprzedawców jest tym zdziwionych. W końcu ich własny towar jest przewożony np. z Polski do Niemiec, więc co ma do tego podatek VAT? A jednak. Takie przesunięcie między krajami jest traktowane jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. To tak, jakby polska firma sprzedała pod kątem VAT sama sobie towar do Niemiec. Od tego trzeba naliczyć podatek. Ale bez obaw, ten sam naliczony podatek możemy jednocześnie odliczyć. Wychodzi to na zero. Jednak są obowiązki podatkowe, trzeba to zadeklarować i to w kraju, z którego towar jest wywożony, jak i w kraju, do którego towar trafia.

Sprzedawcy na Amazon mają problem szczególnie z tym zagadnieniem. W programie EFN lub PAN European towar krąży pomiędzy magazynami Amazon bez wiedzy sprzedawcy. Dopiero z zestawień dostarczanych przez Amazon można wywnioskować, jakie przemieszczenie towaru miało miejsce. Przykładowo, sprzedawca wysyła towar do magazynu w Niemczech, kupuje go osoba prywatna z Francji. Dla sprzedawcy ekonomicznie jest to wysyłka z Polski do Francji. Amazon pełni jedynie rolę pomocnika w tej transakcji. Pod kątem VAT możemy i najczęściej mamy do czynienia z kilkoma transakcjami (przemieszczenie z Polski do Niemiec, które wykonuje sprzedawca, następnie przesunięcie do Czech z Niemiec przez Amazon w celu zapakowania towaru, przesunięcie z Czech do Francji do magazynu Amazona, francuska sprzedaż krajowa na rzecz osoby prywatnej).

Sprzedaż na Amazonie potrafi ułatwić prowadzenie biznesu. Od strony podatkowej może dziać się tutaj znacznie więcej, niż przypuszczamy. Automatycznie pociąga to także za sobą obowiązki podatkowe w każdym kraju, który uczestniczy w transakcji. Wszystkie obowiązki spoczywają na sprzedawcy, Amazon tutaj za nic nie odpowiada.

Progi sprzedaży wysyłkowej

Firmy często błędnie rozumieją znaczenie progów sprzedaży wysyłkowej. Ma to przede wszystkim istotne znaczenie, gdy korzystamy z magazynu Amazona w Niemczech, ale sprzedajemy towar za pośrednictwem innego kanału dystrybucji z Polski do Niemiec. Wiele firm myśli, że po rejestracji do VAT w Niemczech (z powodu magazynu w Niemczech), całość dostaw z Polski do Niemiec jest opodatkowana niemieckim podatkiem VAT. Jednak rejestracja do VAT w Niemczech nie oznacza automatycznie rezygnacji z progu podatkowego. Może być zatem taka sytuacja, że sprzedaż do niemieckiego klienta będzie z polskim podatkiem VAT, mimo że sprzedaż jest za pośrednictwem Amazon. Do takiej sytuacji może dojść, jeżeli firma nie zrezygnuje z progu dostaw ani go nie przekroczy, a wysyłka do Niemiec nastąpi z polskiego magazynu Amazon.

Sprzedaż na Amazon w Niemczech powoduje także, że sprzedawca powinien pilnować progów dostaw z innych krajów. Jeżeli korzystamy z magazynu Amazon w Niemczech i stamtąd towar jest rozsyłany do innych krajów UE, to musimy sprawdzać, czy nie przekroczyliśmy progu dostaw np. z Niemiec do Francji czy Austrii. A jeżeli sprzedajemy do tych krajów także z Polski np. z własnego sklepu internetowego? Czy do progu sprzedaży do Francji zliczamy sprzedaż z Polski i z Niemiec, czy z każdego kraju badamy to odrębnie? Te kwestie często generują sporą ilość błędów u polskich sprzedawców na Amazon.

Błędny podatek

Kwestie związane z przemieszczaniem towarów i progami podatkowymi często prowadzą do tego, że na fakturze wykazywany jest błędny podatek. Jeżeli korzystamy z magazynu w Niemczech, a towar był przesunięty do Czech i stamtąd trafił do Polski, to jaki podatek naliczyć na fakturze? Polski, niemiecki czy czeski? A może mamy tutaj do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i stawka powinna wynieść 0%?

Brak zrozumienia dla mechanizmów rządzących podatkiem VAT w UE powoduje naliczanie błędnego podatku. Niestety konsekwencje mogą być poważne. Wykazanie błędnego podatku nie zwalnia z obowiązku jego zapłaty. Jeżeli np. wystawimy błędnie fakturę z polskim podatkiem VAT, to mamy obowiązek ten podatek w Polsce zapłacić. Błędna zapłata w jednym kraju nie zwalnia nas z zapłaty w innym kraju. Państwa nie przekazują między sobą podatku VAT. Czyli może dojść do sytuacji, że w jednym kraju błędnie zapłacimy podatek, a pomimo tego w drugim kraju zobowiązani będziemy jeszcze raz do zapłaty tego podatku.

Nieprawidłowe faktury

Sprzedaż przez Amazon w różnych krajach powoduje, że powinniśmy dostosować treść faktur do obowiązującego prawa w danym kraju. Sprzedajemy na Amazon w Niemczech na rzecz niemieckiego podmiotu, to musimy spełnić niemieckie wymagania co do fakturowania. Polskie firmy często nieprawidłowo zatem wystawiają faktury zakładając, że treść faktury jest w każdym kraju identyczna. Tak nie jest, treść faktur może być zbliżona, ale każdy kraj ma swoje wymogi.

Przy sprzedaży w Niemczech firmy często popełniają błąd przy podawaniu numeru VAT. W Niemczech przy rejestracji uzyskuje się dwa numery, numer podatkowy (Steuernummer) i numer do transakcji VAT (USt-IdNr.). Sprzedawcy często stoją przed dylematem, który numer podać. Np. towar wysyłany jest do przedsiębiorcy z Francji, mam podać polski numer VAT-UE, czy niemiecki Steuernummer, a może USt-IdNr. lub nawet francuski numer podatkowy?

Sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy (B2B)

Sprzedaż na Amazon nie wyłącza zastosowania reguł ogólnych w podatku VAT. Jeżeli transakcja jest pomiędzy przedsiębiorcami a towar przemieszczany jest z jednego kraju UE do drugiego, to mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów po stronie sprzedawcy i z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru po stronie nabywcy. W sprzedaży B2B nie mają znaczenia progi dostaw w sprzedaży wysyłkowej.

Kwestie rozgraniczenia WDT/WNT, sprzedaży krajowej i sprzedaży wysyłkowej sprawiają sporo problemów polskim sprzedawcom. Jeżeli wysyłamy towar do magazynu w Niemczech, wraca on do magazynu Amazon w Polsce, a następnie jest sprzedawany do przedsiębiorcy we Francji, to gdzie rozpoznać WDT? Jaki numer podatkowy podać na fakturze? Jak zweryfikować status odbiorcy i ustalić, czy na pewno jest przedsiębiorcą? Co jeśli okaże się, że jego numer VAT-UE jest nieaktywny?

W związku z międzynarodowym charakterem sprzedaży na Amazon te kwestie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych. Sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców bez VAT jest też istotną zachętą do kupowania naszych towarów. Warto zatem transakcje dokumentować i rozliczać poprawnie.

Nieprawidłowy moment powstania obowiązku podatkowego

Sprzedaż przez Amazon powoduje, że musimy wziąć pod uwagę uregulowania z innych krajów. Często dochodzi tutaj do błędów w rozliczeniach, ponieważ sprzedaż jest ujmowana w nieodpowiednim okresie rozliczeniowym. Może to prowadzić do zaległości podatkowych i odsetek. To nie jest tak, że ważne tylko byśmy zapłacili podatek, a czy nastąpi to w tym czy następnym miesiącu, nie gra roli. Polskie i zagraniczne urzędy skarbowe weryfikują, kiedy powstał obowiązek podatkowy i czy podatek został rozliczony w odpowiednim miesiącu czy kwartale.

Przy sprzedaży wysyłkowej mogą być tutaj rozbieżności na przełomie miesięcy. Co w przypadku, gdy zamówienie jest składane ostatniego dnia miesiąca, a przesyłka wychodzi w następnym miesiącu? Co jeżeli otrzymaliśmy zapłatę 31.07, a towar wysłaliśmy 01.08? W którym miesiącu ująć VAT w deklaracji, w lipcu (moment zapłaty), czy w sierpniu (moment wykonania zobowiązania)?

Do tego dochodzi metoda kasowa lub memoriałowa w VAT. W Polsce możemy mieć metodę kasową (obowiązek powstaje z dniem płatności), a w Niemczech memoriałową (obowiązek powstaje z momentem dostawy). Biorąc pod uwagę, że sprzedawcy Amazon prowadzą sprzedaż na różnych rynkach, to często dochodzi do błędów w ujmowaniu sprzedaży w danym miesiącu.

Błędne rozliczenie opłat i kosztów od Amazon

Amazon za swoje usługi pobiera opłaty i nalicza koszty. Sprzedawca otrzymuje od Amazon fakturę na te usługi. Gdzie odliczyć podatek z takiej usługi jako podatek naliczony? Tutaj jest sporo błędów po stronie sprzedawców. Np. sprzedają na niemieckim Amazon i otrzymują fakturę od spółki Amazon z Luksemburga z odwrotnym obciążeniem. Import usług wykazać w Niemczech, czyli tam gdzie jest prowadzona sprzedaż, czy w Polsce – w miejscu siedziby? Co jeżeli faktura od Amazon zawiera niemiecki VAT? Mogę odliczyć go w Niemczech, czy muszę mimo wszystko wykazać import usług w Polsce?

Z doświadczenia możemy powiedzieć, że tego rodzaju usługi są najczęściej wykazywane błędnie. Jeżeli zareaguje się na czas, to jest szansa, by otrzymać od Amazon poprawną fakturę. Jeżeli dokonamy błędnego rozliczenia, to polski lub zagraniczny urząd skarbowy może zakwestionować prawo do odliczenia podatku.

Brak deklaracji rocznej

W Polsce składa się tylko deklaracje miesięczne lub kwartalne. Jednak nie wszędzie obowiązują te same zasady. W Niemczech oprócz deklaracji okresowych należy także złożyć deklarację roczną. Co jeżeli są rozbieżności pomiędzy deklaracjami okresowymi a rocznymi? Czy trzeba korygować miesięczne / kwartalne deklaracje czy też wystarczy wszystko zbiorczo ująć w deklaracji rocznej?

To są wyzwania, z którymi polscy sprzedawcy i ich księgowi często sobie nie radzą. Brak odpowiednika deklaracji rocznej w Polsce powoduje sporo błędów przy deklaracji rocznej lub nawet pominięcie tej deklaracji. Może to oczywiście wywołać negatywne skutki w postaci kary lub odsetek.

Brak profesjonalnego wsparcia a sprzedaż na Amazon w Niemczech

Wszystkie powyższe błędy sprowadzają się do jednej kwestii. Polskie firmy nie korzystają z fachowego wsparcia przy sprzedaży na Amazon w Niemczech. Jak widać, rozliczenia podatkowe nie są takie proste. Polski księgowy często nie zna i nie ma prawa znać regulacji np. niemieckich. Po stronie niemieckiej warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia na miejscu. Nie oznacza to automatycznie, że trzeba rezygnować z dotychczasowej księgowości. Rozliczenia po stronie niemieckiej do VAT są w zasadzie niezależne od rozliczeń polskich. Nasza firma wspiera zatem również polskie firmy księgowe w rozliczeniach przy sprzedaży na Amazon w Niemczech. Po naszej stronie jest rozliczenie wszystkiego, co dzieje się w Niemczech. Księgowość do celów VAT i podatku dochodowego pozostaje w Polsce. Z tego względu tego rodzaju wsparcie powinny rozważyć także biura rachunkowe. Skorzystanie z pomocy przy rozliczeniach w Niemczech nie oznacza, że takie biuro straci klienta. Nadal będzie go rozliczać po stronie polskiej, a zagwarantuje profesjonalne wsparcie po stronie niemieckiej. W ten sposób polskie biuro rachunkowe może rozszerzyć swoją ofertę i być spokojne o fachowe wsparcie klienta przy sprzedaży na Amazon.

Sporo firm, by uniknąć na początku dodatkowych kosztów, podejmuje się samodzielnego rozliczania w Niemczech. Niestety prowadzi to często w wyniku popełnionych błędów do konieczności skorzystania z doradcy podatkowego w sprawach, których wyjaśnienie kosztuje zdecydowanie więcej niż bieżące korzystanie ze wsparcia z rozliczeń. Pozorna oszczędność zamienia się zatem w wysokie koszty, a często także inne nieprzyjemności, jak np. postępowanie karno-skarbowe w Niemczech. Jeżeli decydujemy się na ekspansję międzynarodową, to powinniśmy przede wszystkim zadbać o poprawność rozliczeń. Jeżeli samodzielnie chcemy się zająć tematem, to prawdopodobnie popełniamy któryś z błędów wymienionych powyżej.

Sprzedajesz na Amazon lub zastanawiasz się nad taką formą sprzedaży? Zgłoś się do naszej kancelarii, pomożemy we wszystkich zawiłościach prawnych i podatkowych.

Jak możemy pomóc?

Jeżeli prowadzą Państwo sprzedaż wysyłkową do Niemiec, w tym sprzedaż na Amazon w Niemczech, i potrzebują wsparcia w kwestiach prawnych i podatkowych, to kancelaria JLT służy Państwu pomocą. Pomożemy przy rejestracji do VAT, prowadzeniu rozliczeń podatku VAT w Niemczech, zwrocie VAT z Niemiec, weryfikacji niemieckiego kontrahenta, rejestracji do rejestru opakowań LUCID w Niemczech lub w uzyskaniu zaświadczenia §22f UStG.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań