Nowy Ład a oddelegowanie pracowników w 2022

Nowy ŁadNowy Ład wprowadza rewolucję w rozliczeniach osób fizycznych, w tym pracowników delegowanych. Poniższy artykuł skupia się za zmianach podatkowych związanych z Nowym Ładem, które mogą mieć wpływ na koszty pracodawcy i wysokość zarobków netto pracownika delegowanego. Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim zmienionej kwoty wolnej od podatku, braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od dochodu, ulgi dla klasy średniej oraz zmian progów podatkowych. Od 2022 r. wzrośnie też podstawa do wyliczenia składek ZUS pracownika oddelegowanego.


Nowy Ład a oddelegowanie pracownika – zmiany w skrócie

W stosunku do pracowników oddelegowanych wprowadzone zostaną mechanizmy, które z jednej strony obniżają podatek (zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zmiana progów podatkowych). Z drugiej strony to obciążenie zwiększy się poprzez brak możliwości odliczenia składek zdrowotnych od podatku dochodowego.

Dla wszystkich pracowników zwiększa się kwota wolna od podatku do kwoty 30.000 zł rocznie. Kwota wolna przysługiwać będzie zarówno pracownikom, jak i osobom zatrudnionym na umowie zlecenia.

Zwiększono również drugi próg podatkowy. Do tej pory dochody do progu podatkowego 85.528 zł opodatkowane były stawką 17% PIT. Od 2022 r. Nowy Ład podwyższa tę kwotę do 120.000 zł. Zatem biorąc pod uwagę kwotę wolną 30.000 zł, to do kwoty progu podatkowego 120.000 zł podatek obliczony zostanie według stawki 17% i obniżony o kwotę 5.100 zł.

Wysokość składki zdrowotnej nie ulega zmianie. Nadal w 2022 r. wynosić ona będzie 9%. Podstawa naliczania składki zdrowotnej także nie ulega zmienia (podstawa wymiaru składki na ZUS minus wysokość wyliczonych składek na ZUS finansowanych przez pracownika).

Zatem składka zdrowotna obliczana będzie dla pracownika w 2022 r. nadal w ten sam sposób. Jednak do tej pory istniała możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. Chodzi tutaj o kwotę w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Oznaczało to, że faktyczny ciężar obciążenia składką zdrowotną pracownika wynosił 1,25%. Nowy Ład usuwa możliwość odliczenia składki zdrowotnej od pracownika. Oznacza to faktyczny wzrost obciążenia tą składką z 1,25% do 9%.

Żeby złagodzić ten wzrost obciążenia składką zdrowotną wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej. Obejmie ona pracowników otrzymujących wynagrodzenie roczne brutto w przedziale 68.412 zł a 102.588 zł. Ulga dla klasy średniej jest wyliczana według dość skomplikowanego wzoru, gdzie uzyskujemy kwotę, która umniejsza podstawę opodatkowania. Nie jest to zatem kwota, którą odejmujemy już od odliczonego podatku (jak np. do tej pory było z częścią składki zdrowotnej).

Jeszcze jedna kwestia będzie miała wpływ na rozliczenie pracownika delegowanego. Nie wynika ona ze zmian wprowadzanych w ramach Nowego Ładu. Podwyższeniu ulega kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wzrośnie ono aż o 663 zł. Na 2021 r. wynosiło 5259 zł. Na 2022 r. wyniesie 5922 zł. Kwota ta może mieć bezpośredni wpływ na podstawę wymiaru składek pracownika delegowanego. W przypadku pracownika delegowanego podstawa do wymiaru składek ZUS podlega umniejszeniu o równowartość diet, ale obniżenie nie może być niższe niż właśnie kwota przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie tej kwoty będzie miało bezpośredni wpływ na wysokość zarobków większości pracowników oddelegowanych.

Wzrost kosztów oddelegowania pracownika za granicę w 2022 r.

Część wprowadzanych mechanizmów ma na celu obniżenie obciążenia podatkowego pracownika oddelegowanego. Niektóre jednak zmiany wprowadzane w Nowym Ładzie zwiększą koszty pracy pracownika oddelegowanego. Poniżej przedstawione zostanie przykładowe wyliczenie. Bazuje ono na pewnych uproszczonych założeniach. Radzimy, aby w każdej sytuacji skontaktować się z doradcą podatkowym, by obliczyć zmiany dla konkretnej firmy. Pracownicy oddelegowani najczęściej zarabiają dość dobrze, więc ich dochody są w skali kraju ponadprzeciętne. Wprowadzane zmiany mają raczej na celu obniżenie obciążeń dla osób mniej zarabiających i to kosztem osób lepiej zarabiających.

Obliczenie kosztów pracownika delegowanego 2021 vs. Nowy Ład 2022

Dla przykładu weźmy Jana Kowalskiego, który w grudniu 2021 i styczniu 2022 r. oddelegowany został do Niemiec. Pan Jan pracował w obu miesiącach w Niemczech 20 dni i przebywał na miejscu za granicą 28 dni. Pracownik oddelegowany otrzymywał w obu miesiącach wynagrodzenie po stawce 10 euro brutto. W obu miesiącach przepracował 160 godzin. Pracownik oddelegowany do Niemiec nie otrzymał żadnych dodatków czy zwrotów kosztu. Wynagrodzenie pana Kowalskiego przeliczane zostało według tego samego kursu euro czyli 4,6 zł. Pracownik nie otrzymał żadnego wynagrodzenia za pracę w Polsce.

Wynagrodzenie za grudzień 2021 r.

Przychód brutto – 7360 zł

Podstawa ZUS – 5259 zł

Składki ZUS finansowane przez pracownika – 721 zł

Składka zdrowotna – 408 zł

Składka zdrowotna do odliczenia – 352 zł

Zaliczka PIT – 284 zł

Wynagrodzenie netto – 5.947 zł

 

Wynagrodzenie za styczeń 2022 r.

Przychód brutto – 7360 zł

Podstawa ZUS – 5922 zł

Składki ZUS finansowane przez pracownika – 812 zł

Składka zdrowotna – 460 zł

Składka zdrowotna do odliczenia – 0 zł

Ulga dla klasy średniej – 654 zł

Zaliczka PIT – 255 zł

Wynagrodzenie netto – 5.833 zł

Jak pokazuje powyższe wynagrodzenie, pracownik oddelegowany przy takim samym wynagrodzeniu brutto otrzyma w 2022 r. o 114 zł mniej. Oczywiście mają na to wpływ nie tylko wprowadzane zmiany Nowym Ładem, ale także zwiększone przeciętne wynagrodzenie, które wpływa na wysokość składki ZUS i zdrowotnej. Z punktu widzenia pracownika ma znaczenie jedynie to, że otrzyma po prostu mniej na rękę o 114 zł. Także dla pracodawcy zwiększą się koszty pracy.

W powyższym przypadku przyjęto wynagrodzenie godzinowe w wysokości 10 euro brutto. Jest to na warunki np. niemieckie niskie wynagrodzenie, oscylujące wokół kwoty niemieckiego minimalnego wynagrodzenia (9,60 euro w 2021 i 9,82 euro w od stycznia do czerwca 2022).

Jak wyglądać będzie sytuacja lepiej opłacanego pracownika, który otrzymuje np. 15 euro brutto za godzinę?

Wynagrodzenie za grudzień 2021 r.

Przychód brutto – 11.040 zł

Podstawa ZUS – 5259 zł

Składki ZUS finansowane przez pracownika – 721 zł

Składka zdrowotna – 408 zł

Składka zdrowotna do odliczenia – 352 zł

Zaliczka PIT – 909 zł

Wynagrodzenie netto – 9.002 zł

 

Wynagrodzenie za styczeń 2022 r.

Przychód brutto – 11.040 zł

Podstawa ZUS – 5922 zł

Składki ZUS finansowane przez pracownika – 812 zł

Składka zdrowotna – 460 zł

Składka zdrowotna do odliczenia – 0 zł

Ulga dla klasy średniej – 45 zł

Zaliczka PIT – 1289 zł

Wynagrodzenie netto – 8.479 zł

Przy wyższych zarobkach (15 euro brutto) pracownik otrzyma już znacznie niższą kwotę. Różnica pomiędzy 2021 a Nowym Ładem w 2022 wyniesie już 523 zł. Zatem lepiej zarabiający pracownicy oddelegowani odczują znaczne zmiany na niekorzyść związane z Nowym Ładem. Niestety dla polskiego Fiskusa osoba zarabiająca za granicą najniższą miejscową płacę lub trochę powyżej niej traktowana jest jako bardzo dobrze zarabiająca osoba na warunki polskie. Oznacza to, że praktycznie wszyscy pracownicy delegowani do Niemiec i innych krajów stracą na zmianach. Stracą także pracodawcy, dla których zwiększą się koszty pracy (wyższe składki ZUS finansowane przez pracodawcę). Ponadto pracodawcy muszą się liczyć ze zwiększoną presją płacową ze strony pracowników, którzy będą chcieli zapewne zrekompensować sobie obniżkę wynagrodzenia netto zwiększeniem pensji.

Podsumowanie – oddelegowanie za granicę pracownika a Nowy Ład, czyli mniej netto z brutto

Niestety pracownicy delegowani za granicę prawdopodobnie stracą na wprowadzeniu Nowego Ładu. Im wyższa jest stawka godzinowa pracownika, tym większa będzie obniżka jego wynagrodzenia w stosunku do roku 2021 r. Pracodawcy muszą się zatem liczyć z presją płacową. Sytuacja może być szczególnie niewesoła dla pracodawców, którzy uzgadniają z pracownikami stawkę netto za godzinę. W każdym razie trudno będzie znaleźć pracownika delegowanego do kraju Europy Zachodniej (Niemcy, Holandia, Austria, Francja itd.), którzy nie stracą na wprowadzonych zmianach.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria JLT kompleksowo doradza polskim firmom w Niemczech, w tym świadczących usługi przez oddelegowanych pracowników do Niemiec. Usługi doradztwa podatkowego i prawnego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi prawnikami i doradcami podatkowymi. Zapewniamy wsparcie ze strony specjalisty od spraw polsko-niemieckich. Kancelaria JLT dokonuje również wszelkich zgłoszeń i formalności związanych z delegowaniem pracowników do Niemiec.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań