Wjazd do krajów sąsiednich – regulacje w związku z koronawirusem

Koronawirus granicaPolska przedłużyła zamknięcie granic. Funkcjonują tylko wybrane przejścia graniczne. Obcokrajowcy do Polski w ogóle nie mogą przejechać przez granicę. Wszystkie osoby wjeżdżające do Polski, w tym obywatele polscy, muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Jak radzą sobie z ograniczeniami inne kraje sąsiadujące z Polską?


BiałoruśKoronawirus granica

10 kwietnia 2020 r. Białoruś utworzyła stacje kwarantanny sanitarnej na granicy z Rosją w celu kontrolowania ruchu przychodzącego. Nie ma ograniczeń wjazdu na terytorium Republiki Białoruś, ale niektóre loty międzynarodowe są odwoływane z powodu zakazów w innych krajach.

Osoby przyjeżdżające na Białoruś z krajów, w których są przypadki zakażenia COVID-19, powinny w ciągu 14 dni od daty przyjazdu poddać się samoizolacji (domowa kwarantanna).

Domowa kwarantanna nie obejmuje m.in.:

 • cudzoziemców przejeżdżających przez terytorium Republiki Białorusi w celu powrotu do miejsca zamieszkania,
 • kierowców pojazdów wykonujących międzynarodowy drogowy transport towarów.

Na przejściach granicznych i lotniskach władze prowadzą pomiar temperatury podróżnych.

Dla Polaków nadal możliwy jest ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno”. Podróż jest możliwa tylko w celach turystycznych, a turysta powinien posiadać przy sobie:

 • ważny dokument podróży
 • ubezpieczenie podróżne
 • środki finansowe (ok. 24 euro na dzień)
 • dokument potwierdzający wykupienie usługi turystycznej u certyfikowanego operatora działającego na obszarze strefy.

CzechyKoronawirus granica

Czechy otworzyły od 27.04.2020 r. częściowo granice. Do Czech można wjechać w celach biznesowych  do 72 godz. Dotyczy to podróży biznesowych, wyjazdów służbowych, wykonywania czynności jako władze spółki czy wykonywania kontraktów jako osoba samozatrudniona. Przy wjeździe należy okazać negatywny test PCR na Covid-19, nie starszy niż 4 dni. Wypełnić też trzeba stosowny wniosek dostępny <<TUTAJ>>.

Pracownicy z Polski mogą pojechać do pracy do Czech na czas dłuższy niż 72 godziny również po okazaniu negatywnego testu na koronawirusa. Taki test należy powtarzać co 14 dni. Nie obejdzie się również bez złożenia formularzy. Zachowanie tej procedury pozwoli uniknąć 14-dniowej kwarantanny w Czechach. Osoby te podlegają jednak ograniczeniom swobodnego przemieszczania się po Czechach (możliwa jedynie bezpośrednia droga do pracy, zapewnienie podstawowych potrzeb, brak możliwości korzystania z transportu publicznego lub taksówek itp.).

POBYT do 72 godzin w Czechach

Wymagane dokumenty:

POBYT w Czechach powyżej 72 godzin

Przeprowadzenie testu kontrolnego PCR między 10 a 14 dniem po przyjeździe.

Wymagane dokumenty:

Firmy angażujące do pracy obywateli UE na terenie Czech zobowiązane są zapewnić tym osobom zakwaterowania przez cały czas pobytu, usługi medyczne i odpowiednią rejestrację, w tym zapewnić płatności za usługi medyczne dla tych osób. Powinno zapewnić się też transport z granicy do miejsca zakwaterowania, pomiędzy zakwaterowaniem a miejscem pracy oraz powrót do kraju ojczystego. Osoby te nie mogą korzystać z transportu publicznego.

Wprowadzono też ułatwienia dla osób codziennie dojeżdżających do pracy (z Czech i do Czech). Osoby te mogą codziennie dojeżdżać do pracy w Czechach bez wymogu kwarantanny, jeśli okażą ujemny wynik testu PCR, który ma najwyżej 4 dni i będą miały aktualny wynik co 14 dni podczas przekraczania granicy.

Kierowcy w transporcie międzynarodowym nie potrzebują negatywnego testu, jeżeli ich pobyt na terytorium Czech nie przekroczy 14 dni. Podlegają oni w tym czasie ograniczeniom w przemieszczaniu się.

Litwa Koronawirus granica

Teren Litwy jest objęty kwarantanną od 16 marca br. od godziny 00.00 do 11 maja br. do godziny 24.00. Oznacza to zamknięcie granic lądowych, morskich i lotnisk dla cudzoziemców udających się na Litwę. Nieliczne wyjątki dotyczą transportu towarów, powrotu do miejsca zamieszkania na Litwie, czy przedstawicieli dyplomatycznych i wojskowych.

W przypadku cudzoziemców, którzy wracają do swojego kraju zamieszkania w tranzycie przez Litwę przewidziano „korytarz humanitarny”, który jest dostępny tylko pociągiem bez stacji pośrednich. Dotyczy to przejazdu z Rosji do Obwodu Kaliningradzkiego. Zezwala się również na tranzyt osób wracających do państwa swego zamieszkania przez terytorium Litwy, bez zbędnych postojów, formując grupy osób bądź środków transportu i zapewniając obowiązkową eskortę tych grup w konwoju, od wjazdu na Litwę do wyjazdu przez międzynarodowe przejścia graniczne

Od 4 kwietnia loty i promy dla pasażerów powracających (ale nie w przypadku dostaw towarów) zostały zawieszone, z wyjątkiem trasy promowej Kilonia-Kłajpeda-Kilonia.

Dla lotów pasażerskich od 15 kwietnia wprowadzono pewne wyjątki. Dozwolone są prywatne loty małymi samolotami z maksymalnie 5 pasażerami.

Każdy powracający z państw obcych jest poddawany obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, z wyjątkiem osób zatrudnionych w litewskich przedsiębiorstwach transportowych lub wykonujących międzynarodowy komercyjny przewóz towarów wszystkimi rodzajami transportu. Brak kwarantanny jest też dla cudzoziemców, którzy pod eskortą (w konwoju) tranzytem udają się do państwa swego zamieszkania przez terytorium Litwy, bez objawów choroby COVID-19. 

Niemcy Koronawirus granica

W Niemczech wróciły kontrole graniczne z większością krajów (np. Austria, Szwajcaria, Francja). Na polsko-niemieckiej granicy nie wznowiono kontroli granicznych po stronie niemieckiej. Od 10 kwietnia 2020 r. wprowadzono obowiązkową kwarantannę w Niemczech dla osób wjeżdżających na terytorium tego kraju.

Obowiązkowi kwarantanny w Niemczech nie podlegają:

 • osoby codziennie dojeżdżające do pracy (Pendler) – chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Niemczech, które mieszkają np. w Czechach i codziennie przekraczają granicę;
 • osoby w podróży służbowej / serwisanci / kierowcy – chodzi tutaj o osoby, które wjeżdżają jedynie na kilka dni do Niemiec i nie wykazują żadnych symptomów choroby, a ich wjazd nie może być przesunięty w czasie. Ta sama regulacja dotyczy kierowców w ruchu międzynarodowym;
 • osoby w tranzycie – osoby podróżujące do ich miejsca stałego pobytu, które przejeżdżać będą tranzytem przez Niemcy, nie zostaną poddane kwarantannie.

Osoby, które na dłuższy czas (kilka tygodni) przyjeżdżają do Niemiec do pracy, powinny udowodnić, że mają zapewnioną dwutygodniową kwarantannę. Możliwe jest też takie zorganizowanie pracy, które odpowiada warunkom kwarantanny (kwarantanna z możliwością pracy). Odnosi się to głównie do branży rolniczej i pracowników sezonowych, choć niektóre firmy budowlane również uzyskały zgodę na taką pracę. Pracodawca może przykładowo zorganizować pobyt osób z zagranicy w taki sposób, by mogli wykonywać swoją pracy, a przy tym ich kontakty z innymi osobami były maksymalnie ograniczone. Takie osoby nie mogłyby też opuszczać miejsca zakwaterowania i pracy. Byłyby niejako „skoszarowane” w miejscu pracy i odizolowane od innych pracowników.

Osoby bez istotnego powodu wjazdu do Niemiec nie są wpuszczane. Osoby zamieszkałe w Niemczech, które powracają po kilku dniach do kraju, także będą poddawane kwarantannie. Krótki wyjazd (np. do 48 godzin) nie powoduje obowiązku kwarantanny po powrocie do Niemiec.

Rosja Koronawirus granica

Od 18 marca do 1 maja wprowadzono zakaz wjazdu do Rosji dla wszystkich cudzoziemców – wyjątkami są dyplomaci, oficjalne delegacje, podróżni tranzytowi, kierowcy w ruchu międzynarodowym, załogi samolotów, statków i pociągów oraz stali rezydenci i członkowie rodzin obywateli rosyjskich mieszkających w Rosji (po przedstawieniu odpowiednich dokumentów).

Wszystkie osoby przybywające do Rosji (niezależnie od kraju i obywatelstwa) muszą skontaktować się z władzami rosyjskimi za pośrednictwem infolinii i zapewnić sobie izolację przez 14 dni. Pracodawcy są zobowiązani do tego, aby dana osoba pracowała w domu, skorzystała ze zwolnienia chorobowego lub zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy przez okres 14 dni.

Wykonywane są rutynowe pomiary temperatury u przyjeżdżających osób. Jeśli istnieje podejrzenie choroby, podróżni mogą być niewpuszczeni do kraju lub zbadani i umieszczeni w kwarantannie.

Słowacja Koronawirus granica

Wjazd na Słowację jest możliwy tylko dla obywateli Słowacji, osób (cudzoziemców) posiadających miejsce stałego lub czasowego pobytu na Słowacji. Od 20 kwietnia 2020 r. osoby wjeżdżające na Słowację, bez względu na narodowość, powinny poddać się przymusowej izolacji w państwowym ośrodku.

Aby zaplanować możliwość przyjęcia w centrach kwarantanny jak najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby na Słowacji, należy zarejestrować się z wyprzedzeniem, co najmniej 72 godziny przed planowanym przybyciem na granicę słowacką, poprzez formularz dostępny <<TUTAJ>>.

Izolacja w państwowym centrum kwarantanny jest obowiązkowa dla każdej formy podróży, indywidualnej lub zorganizowanej. Izolacja w wyznaczonym ośrodku trwa przez czas niezbędny do przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej COVID-19, a po otrzymaniu wyniku negatywnego osobie tej nakazuje się kwarantannę domową na łączny okres 14 dni. Kwarantanna domowa powinna obejmować także domowników osoby poddanej kwarantannie.

Izolacja w państwowych centrach kwarantanny nie dotyczy następujących osób:

 • osób o ograniczonej zdolności orientacji i mobilności,
 • kobiet w ciąży,
 • osób z chorobą onkologiczną, chorobą psychiczną, ciężkimi zaburzeniami immunologicznymi, specjalnymi potrzebami żywieniowymi,  z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, serca i naczyń, z zaburzeniami metabolicznymi, z padaczką, z zaburzeniami psychicznymi, z poważnymi chorobami wymagającymi ciągłego leczenia zastrzykami w regularnych odstępach czasu interwały, osób niepełnosprawnych. Po wjeździe na Słowację osoby te są zobowiązane przedstawić zaświadczenie lekarskie,
 • osób w wieku ponad 75 lat,
 • oraz osób bliskich, które towarzyszą im przy przekraczaniu granicy.

Obowiązkowi izolacji w państwowym centrum kwarantanny nie podlegają powyższe osoby dysponujące wynikiem ujemnego testu PCR dla COVID-19 nie starszym niż 48 godziny. W takim wypadku jednak izolacja domowa przez 14 dni jest nadal obowiązkowa.

Obostrzenia nie dotyczą kierowców w transporcie międzynarodowym, o ile opuszczą terytorium Słowacji w ciągu 24 godzin od chwili przekroczenia granicy.

Przepisy dotyczące osób dojeżdżających do pracy: NIE są poddawane kwarantannie osoby, które zamieszkują na Słowacji (bez ograniczeń) lub w strefie przygranicznej sąsiedniego państwa w odległości 30 km drogą od granicy i które mają pracę (lub miejsce wykonywania pracy) z drugiej strony granicy w odległości 30 kilometrów od otwartego przejścia granicznego. Osoby te powinny posiadać zaświadczenie od pracodawcy.

Uwaga: zaostrzenie zasady dla osób dojeżdżający do pracy ze Słowacji i na Słowację jest możliwe od 1 maja 2020 r. Warunkiem dla osób dojeżdżających do pracy będzie negatywny test PCR dla COVID-19, który nie jest starszy niż 30 dni. Władze jednak zapowiadają rewizję tego zaostrzenia przed dniem jego wejścia w życie.

Ukraina Koronawirus granica

Od 27.03.2020 wszystkie granice Ukrainy są zamknięte dla ruchu pasażerskiego.

Dla obcokrajowców od 16 marca 2020 istnieje ogólny zakaz wjazdu. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt oraz pracownicy organizacji międzynarodowych i ambasad są wyłączeni z tego zakazu i mogą przekroczyć granicę. Obowiązuje 2-tygodniowa izolacja dotycząca wszystkich podróżnych. Odbywa się ona w specjalistycznych placówkach. Przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej jest obecnie możliwe jedynie transportem drogowym, ruch kolejowy i pieszy jest zawieszony.

Transport towarów przez granicę może się odbywać, ale tylko na wyznaczonych przejściach granicznych. Liczyć się trzeba z wielogodzinnymi kolejkami na wjazd na Ukrainę i wyjazd z tego kraju. <<TUTAJ>> można sprawdzić czas odprawy na ukraińskich granicach.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe dla firm, które delegują pracowników za granicę. Usługi doradztwa podatkowego świadczone są w ramach współpracy z zagranicznymi prawnikami i doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony profesjonalnego specjalisty. Kancelaria JLT dokonuje również wszelkich zgłoszeń i formalności związanych z delegowaniem pracowników do innych krajów, w szczególności do Niemiec. Delegowanie pracowników za granicę to nasza specjalność.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań