Płaca minimalna w Niemczech w 2021 roku

płaca minimalna w Niemczech 2021Dowiedz się, jaka jest płaca minimalna w Niemczech w 2021 roku dla danej branży. Znajdziesz tutaj informacje o stawkach minimalnych w Niemczech, w zależności od rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania oraz zaszeregowania pracownika.


Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który deleguje pracownika do Niemiec, jest zapłata płacy minimalnej (Mindestlohn). Płaca minimalna w Niemczech należy się za każdy rodzaj świadczonej pracy w Niemczech. Dotyczy ona nie tylko pracy stałej i pracowników delegowanych do Niemiec, ale także pracowników odbywających podróż służbową w Niemczech, pracowników sezonowych czy też pracowników użyczonych (leasing pracowniczy). Płaca minimalna w Niemczech należy się bez względu na formę zatrudnienia i przysługuje także zleceniobiorcom czy osobom wykonującym pracę na umowie o dzieło.

Płaca minimalna w Niemczech regulowana jest przepisami niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu minimalnym (Mindestlohngesetz, MiLoG) oraz w oparciu o postanowienia układów zbiorowych. Ustalając najniższą krajową w Niemczech należy więc wpierw sprawdzić, w jakiej branży działa dana firma delegująca pracownika do Niemiec. Nie jest to często takie oczywiste. W przypadku przedsiębiorstw działających na granicy kilku branż (np. firma budowlano-montażowa, świadcząca usługi elektryczne i budowy rusztowań) dochodzi często do nieprawidłowej kwalifikacji, co może prowadzić do naruszenia obowiązku zapłaty płacy minimalnej.

Jeżeli już prawidłowo zakwalifikujemy branżę, to może się okazać, że płaca minimalna w Niemczech różni się w zależności od regionu („stare” landy – kiedyś RFN, „nowe” landy – kiedyś NRD, czy też miasto Berlin). Na stawkę minimalną wpływa także zaszeregowanie danego pracownika, czy jest on wykwalifikowanym fachowcem, czy jedynie pomocnikiem wykonującym proste prace. Ważne przy tym jest, że nie ma możliwości zapłaty pracownikowi mniej niż najniższa krajowa w Niemczech.

Przed delegowaniem do pracy w Niemczech warto więc wpierw zasięgnąć porady kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie niemieckim.

Więcej informacji o delegowaniu pracowników do Niemiec możesz znaleźć w następujących artykułach:

Delegowanie pracowników do Niemiec – pytania i odpowiedzi

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech – kwestie pracownicze

Wykonywanie usług budowlanych w Niemczech – kwestie podatkowe

Płaca minimalna w Niemczech w 2021 roku z podziałem na branże

BranżaStawka euro / godzina
Ogólna stawka (stosowana, jeżeli nie ma umowy taryfowej) – najniższa krajowa w Niemczech9,50 (do 30.06.2021)
9,60 (od 01.07. do 31.12.2021)
Branża budowlana (od kwietnia 2020 r.)Landy zachodnie:

· robotnik – 12,85

· robotnik wykwalifikowany – 15,70

Landy wschodnie – 12,85

Berlin:

· robotnik – 12,85

· robotnik wykwalifikowany – 15,55

DekarstwoPracownik niewyuczony – 12,60

Pracownik wykwalifikowany – 14,10

Montaż instalacji elektrycznych12,40
Branża opiekuńczaLandy zachodnie i Berlin – 11,60 (do 31.03.2021), 11,80 (od 01.04.2021 do 31.08.2021)

Landy wschodnie – 11,20 (do 31.03.2021), 11,50 (od 01.04.2021 do 31.08.2021)

12,00 (od 01.09.2021) dla całych Niemiec dla personelu niewykwalifikowanego

12,50 (od 01.09.2021) dla całych Niemiec dla personelu średnio wykwalifikowanego

15,00 (od 01.07.2021) dla całych Niemiec dla personelu wysoko wykwalifikowanego

Sprzątanie budynków11,11
Montaż rusztowań12,20
Pracownicy tymczasowiLandy zachodnie – 10,15 (do 31.03.2021)

Landy wschodnie i Berlin – 9,88 (do 31.03.2021)

10,45 (od 01.04.2021) dla całych Niemiec

Malarze i lakiernicyLandy zachodnie i Berlin:

· pracownik niewyuczony – 11,40

· pracownik wykwalifikowany – 13,80

Landy wschodnie:

· pracownik niewyuczony – 11,40

· pracownik wykwalifikowany – 13,80

Branża odpadów, w tym sprzątanie ulic i utrzymanie w zimie10,25 (do 30.09.2021)

10,45 ( od 01.10.2021)

Kancelaria JLT kompleksowo doradza polskim firmom w Niemczech, w tym świadczących usługi przez oddelegowanych pracowników do Niemiec. Usługi doradztwa podatkowego i prawnego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi prawnikami i doradcami podatkowymi. Zapewniamy wsparcie ze strony specjalisty od spraw polsko-niemieckich. Kancelaria JLT dokonuje również wszelkich zgłoszeń i formalności związanych z delegowaniem pracowników do Niemiec.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań