Magazyn w Niemczech – kwestie podatkowe

Magazyn w niemczech JLTDowiedz się, jakie konsekwencje podatkowe powstaną, gdy polska firma utworzy magazyn w Niemczech. Jak wygląda kwestia podatku vat i czy magazyn w Niemczech może stanowić zakład w rozumieniu podatków dochodowych.


Głównym odbiorcą towarów dla polskich przedsiębiorców są firmy z Niemiec. Żeby skrócić czas dostaw i ułatwić logistykę towarów, wiele polskich firm decyduje się na stworzenie magazynu w Niemczech. Magazyn w Niemczech wykorzystywany jest wtedy do dokonywania dostaw na rzecz niemieckich kontrahentów. Z takiego magazynu towary wysyłane są również do innych krajów.

Magazyn w Niemczech a zakład

Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech poprzez położoną tam placówkę może powodować powstanie tak zwanego zakładu podatkowego. Powstanie zagranicznego zakładu w innym państwie skutkuje tym, że zyski uzyskane z tego zakładu są zazwyczaj opodatkowane w państwie położenia zakładu.

Zagraniczny zakład w rozumieniu podatków dochodowych to stała placówka, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa. Powyższa definicja z polskich przepisów podatkowych może być modyfikowana treścią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) z danym krajem.

Zgodnie z umową z Niemcami z dnia 14 maja 2003 r., zakładem podatkowym nie jest:

  • użytkowanie placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
  • utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania;
  • utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo.

Jeżeli więc magazyn w Niemczech służy jedynie jako miejsce, w którym składowane są towary i z tego magazynu dostarczane są one do odbiorców, to zakład podatkowy w Niemczech co do zasady nie powstanie. Jednakże jeżeli klient może przyjechać do magazynu, tam wybrać i zamówić towar lub zawrzeć umowę z przedstawicielem polskiej firmy, to taki zakład podatkowy może jednak powstać. Warto zatem każdorazowo omówić zakres działalności magazynu w Niemczech z doradcą podatkowym.

Jako magazyn należy również rozumieć usługę logistyczną Amazon w programie FBA. Sprzedaż wtedy następuje tak, jakby była prowadzona z magazynu danej firmy. Jeżeli np. towary składowane są w magazynie Amazon w Niemczech, to sam ten fakt spowoduje konieczność rejestracji do VAT w Niemczech.

Magazyn konsygnacyjny w Niemczech

Unijne przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej przewidują możliwość zastosowania przez dane państwo uproszczenia w przypadku magazynu konsygnacyjnego. Magazyn konsygnacyjny jest magazynem typu call-off stock. Zazwyczaj dostawca danego towaru prowadzi tego rodzaju magazyn przy firmie odbiorcy. Odbiorca, jeżeli potrzebuje dany towar, to pobiera go z magazynu konsygnacyjnego. W momencie pobrania towaru z magazynu dochodzi do transakcji czyli sprzedaży towaru.

Z możliwości zastosowania uproszenia w podatku VAT w przypadku magazynu konsygnacyjnego skorzystała np. Polska. Uproszczenie polega na tym, że samo przesunięcie towaru do magazynu konsygnacyjnego położonego w Polsce z innego kraju UE nie powoduje powstania obowiązku w podatku VAT. Dopiero w momencie pobrania towaru z magazynu dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (z punktu widzenia dostawcy) i wewnątrzwspólnotowego nabycia (z punktu widzenia odbiorcy). Zastosowanie uproszczenia powoduje, że dostawca, którego towary są przechowywane w magazynie konsygnacyjnym, nie musi rejestrować się do celów VAT w Polsce.

Niemieckie przepisy nie przewidują niestety takiego uproszczenia, z czego wielu polskich przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy. Skutkiem tego, samo przesunięcie towaru przez polską firmę do magazynu w Niemczech (własnego magazynu lub magazynu konsygnacyjnego) powoduje obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech.

Więcej o obowiązku rejestracji do podatku VAT w Niemczech można dowiedzieć się <<TUTAJ>> oraz <<TUTAJ>>.

W przypadku magazynu konsygnacyjnego w Niemczech polska firma, po rejestracji do VAT w Niemczech, powinna rozpoznać w Niemczech wewnątrzwspólnotowe przesunięcie towarów (niem. innergemeinschaftliches Verbringen) na podstawie faktury proforma. W momencie pobrania towaru z magazynu powinna być wystawiona faktura z niemieckim podatkiem VAT (Umsatzsteuer). Przy pobraniu z magazynu konsygnacyjnego dochodzi bowiem do niemieckiej krajowej dostawy w rozumieniu VAT a nie wewnątrzwspólnotowej transakcji zwolnionej z podatku lub co do której zastosowanie znajdzie stawka 0%.

Jeżeli towar jest wysyłany z magazynu w Niemczech do innego kraju UE, to w takim wypadku dojdzie do wewnątrzwspólnotowej transakcji zwolnionej z podatku, którą należy odpowiednio udokumentować i zadeklarować w Niemczech.

Dostawa do magazynu konsygnacyjnego w Niemczech – przykład

Wykorzystanie przez polską firmę magazynu konsygnacyjnego w Niemczech można zilustrować następującym przykładem:

Polska firma A dostarcza towary z Polski do Niemiec do magazynu konsygnacyjnego niemieckiej firmy B. B pobiera towary z magazynu według własnych potrzeb.

Skutki w podatku VAT dla polskiej firmy są następujące:

  • przesunięcie towarów do magazynu w Niemczech traktowane jest w Polsce co do zasady jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 13 ust. 3 ustawy o VAT) i jako taka powinna być zadeklarowana w Polsce;
  • w Niemczech należy rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zwolnione z podatku VAT na podstawie faktury proforma. Faktura proforma powinna zawierać polski i niemiecki numer vat. Ponadto faktura ta powinna zawierać dane określone w niemieckich przepisach (§ 17c ust. 3 UStDV, tj. rozporządzenia w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku obrotowym); na fakturze proforma nie wykazuje się odrębnie podatku VAT;
  • polska firma, po rejestracji do VAT w Niemczech, powinna zgłosić w miesięcznej deklaracji dokonanie WNT na terenie Niemiec, wykazując podatek należny. Jednocześnie polska firma będzie miała możliwość odliczenia podatku należnego jako naliczonego, tak więc nie powstanie obowiązek zapłaty VAT w Niemczech;
  • w przypadku pobrania towaru z magazynu polska firma wystawia fakturę z podaniem niemieckiego numeru podatkowego (niem. Steuernummer), wykazując niemiecki podatek VAT w należnej stawce. Wykazany podatek VAT należy uwzględnić w deklaracji (niem. Umsatzsteuervoranmeldung) oraz odprowadzić go do właściwego urzędu skarbowego (niem. Steueramt).

Przed utworzeniem magazynu w Niemczech warto wpierw zlecić szczegółową analizę podatkową dotyczącą konsekwencji podatkowych w Polsce i Niemczech. Pozwoli uniknąć to sytuacji, gdy polska firma z opóźnieniem dokonuje rejestracji w Niemczech. Spóźniona rejestracja może spowodować liczne, negatywne konsekwencje dla firmy.

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie podatkowe dla firm w Niemczech, w tym dokonuje rejestracji polskich firm dla celów VAT w Niemczech. Usługi doradztwa podatkowego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony niemieckiego specjalisty. Sprawy podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez doradcę podatkowego z kancelarii JLT.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań