Minimalne warunki pracy w Niemczech

Dowiedz się, jakie minimalne warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Niemiec. Co wynika z umów taryfowych dla danej branży i przysługuje pracownikowi ponad przepisy ustawowe.Dowiedz się, jakie minimalne warunki pracy trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Niemiec. Co wynika z umów taryfowych dla danej branży i przysługuje pracownikowi ponad przepisy ustawowe.


Poniższa tabela przedstawia warunki pracy w Niemczech, które należy przestrzegać zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG) i ustawą o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG) w podziale na poszczególne branże regulowane umowami taryfowymi.

Poszczególne rubryki określające warunki pracy w Niemczech oznaczają:

  • płaca minimalna – wskazanie, czy w danej branży obowiązuje szczególna płaca minimalna, wyższa niż ogólna stawka 9,50 euro brutto (2021 r., od 01.07.2021 jest to 9,60 euro brutto)
  • dodatek za nadgodziny – wskazanie, czy w przypadku pracy w nadgodzinach, pracownik oprócz normalnego wynagrodzenia otrzyma dodatek za pracę w nadgodzinach
  • czas urlopu – określenie, czy umowa taryfowa przewiduje wyższy wymiar urlopu, niż określony ustawowo
  • czas urlopu – określenie, czy umowa taryfowa przewiduje wynagrodzenie za czas urlopu
  • dodatek urlopowy – wskazanie, czy pracownik dostaje specjalny dodatek do urlopu
  • kasa urlopowa – wskazanie, czy w danej branży zorganizowana jest kasa urlopowa, do której pracodawca powinien płacić składki, z których finansowany jest urlop pracownika

Źródło: niemiecka administracja celna

Branża płaca minimalna dodatek za nadgodziny czas urlopu wynagrodzenie urlopowe Dodatek urlopowy Kasa urlopowa
Gospodarka odpadami, w tym sprzątanie ulic i utrzymanie zimąnienienienienienie
Szkolenia i kształcenie ustawicznetaknietaktaknienie
Budownictwotaknienienienie1)
Prace górnicze w kopalniach węgla kamiennegonienienienienienie
Usługi pocztowenienienienienienie
Dekarstwotaktaktaktaktaknie
Prace elektrycznetaknienienienienie
Fryzjerstwonienienienienienie
Budowa ogrodów, terenów zielonych i obiektów sportowychnietaktaktaknienie
Sprzątanie budynkówtaknienienienienie
Usługi pieniężne i wartościowetaknienienienienie
Montaż rusztowańtaktaktaktaktaktak
Rolnictwo / leśnictwo i ogrodnictwonienienienienienie
Malowanie i lakierowanietaknienienienienie
Usługi montażowe na budowach przemysłu metalurgicznego, metalowego i elektrycznegonienienienienienie
Opiekataknienienienienie
Ubój i przetwórstwo mięsanienienienienienie
Usługi ochrony (z wyłączeniem usług pieniężnych i wartościowych)nienienienienienie
Kamieniarstwotaktaktaktaktaknie
Przemysł włókienniczy i odzieżowynienienienienienie
Usługi pralnicze u klientanienienienienienie
Praca tymczasowa, wypożyczenie pracownikówtaknienienienienie

Kancelaria JLT kompleksowo doradza polskim firmom w Niemczech, w tym świadczących usługi przez oddelegowanych pracowników do Niemiec. Usługi doradztwa podatkowego i prawnego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi prawnikami i doradcami podatkowymi. Zapewniamy wsparcie ze strony specjalisty od spraw polsko-niemieckich. Kancelaria JLT dokonuje również wszelkich zgłoszeń i formalności związanych z delegowaniem pracowników do Niemiec.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań