Klauzule umowne stosowane przez niemieckie firmy

Jakie są typowe klauzule umowne stosowane przez niemieckich kontrahentów? Jak rozumieć te postanowienia? Podstawowe klauzule handlowe używane przez niemieckie firmy.


JLT Klauzule umowne stosowane przez niemieckie firmyFirmy niemiecki posługują się często klauzulami umownymi, które mają ustalone od lat w Niemczech znaczenie. Klauzule te mogą jednak sprawiać kłopoty firmom z Polski. Używane przez firmy niemieckie postanowienia są często podobne do zbioru międzynarodowych reguł Incoterms. Jak jednak rozumieć niemieckie klauzule handlowe, jeżeli nie odwołują się one wyraźnie do reguł Incoterms? Poniżej krótki przegląd najczęściej spotykanych klauzul umownych w Niemczech. Klauzule te można spotkać w treści umów, w ogólnych warunkach umów lub na fakturze wystawionej przez niemiecką firmę. Często są one zbieżne z odpowiednimi klauzulami Incoterms, jednak są też pewne różnice. Wynikają one z tego, że niemieckie klauzule wypracowane zostały w oparciu o niemieckie przepisy prawa.

1. Klauzule umowne dotyczące warunków dostawy

Frei Haus

Przy klauzuli „Frei Haus” koszty transportu i dostawy ponosi sprzedawca. Dostawca (sprzedawca) zobowiązuje się zatem dostarczyć towar bez dodatkowych opłat do uzgodnionego miejsca dostawy („do drzwi kupującego”). Przy tej klauzuli przyjmuje się, że własność do towaru oraz ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem rzeczy przechodzi na kupującego w momencie dostawy. Dostawca ponosi zatem ryzyko uszkodzenia towaru przy załadunku, w czasie transportu i przy rozładunku.

Ab Werk / Ab Lager

Klauzula „Ab Werk“ lub „Ab Lager” stanowi przeciwieństwo klauzuli „Frei Haus“. Kupujący powinien odebrać zamówiony towar z fabryki / magazynu sprzedającego i to na własny koszt oraz na własne ryzyko. Sprzedający jest zobowiązany jedynie do pozostawienia towaru do dyspozycji kupującego, tak by ten mógł go załadować i wykonać transport (sam lub za pomocą firmy przewozowej). Koszty związane z załadunkiem i ryzyko z tym związane spoczywają na kupującym.

Unfrei

Klauzula pośrednia pomiędzy „Frei Haus” a „Ab Werk”. Sprzedający ponosi koszty załadunku i dostarczenia towaru do miejsca wysyłki należącego do podmiotu zajmującego się wysyłką (np. na pocztę, do kuriera, do firmy przewozowej). Od miejsca wysyłki koszty transportu przechodzą na kupującego. Zlecającym transport jest jednak sprzedawca, który następnie obciąża kosztami przesyłki kupującego.

2. Klauzule umowne dotyczące ceny

Unverzollt und unversteuert

Klauzula ta oznacza dosłownie „nieoclone i nieopodatkowane“. Oznacza ona, że kupujący będzie musiał uiścić ewentualne cło lub podatek związany z nabywaną rzeczą, a także najczęściej dopełnić wszystkich formalności związanych z odprawą celną i zapłatą podatków, które mogą wyniknąć z nabycia. Klauzula ta może być stosowana wraz z klauzulą „Frei Haus” lub „Ab Werk”. Przykładowo „Frei Haus, unverzollt und unversteuert” oznacza, że sprzedający poniesie koszty przesyłki i dostarczy towar do siedziby kupującego, ale to na kupującym spoczywać będzie obowiązek oclenia towaru i uiszczenia innych podatków związanych z jego nabyciem.

Verzollt und versteuert

Odwrotność powyższej klauzuli, sprzedający przejmuje wszystkie obowiązki związane z ocleniem i opłaceniem podatków.

Preis ausschließlich Verpackung

W przypadku tej klauzuli kupujący poniesie dodatkowo koszty zapakowania towaru. Sprzedawca obciąży też najczęściej kupującego kosztem opakowania lub doda do faktury kaucję za opakowanie (np. w przypadku palet).

Preis einschließlich Verpackung

Przeciwieństwo powyższej klauzuli. Tutaj koszty opakowania ponosi sprzedawca.

Brutto-für-Netto

Klauzula stosowana przy towarach sprzedawanych na wagę. Zgodnie z tą klauzulą cena obejmuje towar wraz z opakowaniem, czyli opakowanie też jest uwzględniane przy ustalaniu wagi, a tym samym i ceny. Jeżeli np. sprzedawana jest skrzynka owoców po 10 euro za kilogram, owoce ważą 10 kg a skrzynka 1 kg, to kupujący zapłaci 110 euro.

3. Klauzule dotyczące płatności

Netto-Kasse

Uzgodnioną cenę należy zapłacić w pełnej wysokości, bez możliwości uzyskania skonta z tytułu wcześniejszej płatności.

Zahlung per Nachnahme

Płatność powinna nastąpić w momencie dostawy towaru, bez płatności towar nie zostanie wydany.

Zahlung per Vorkasse

Płatność powinna nastąpić przed dostawą towaru, czyli z góry. Bez płatności towar nie zostanie wysłany do nabywcy.

Kasse gegen Faktura

Klauzula ta oznacza, że cena za towar jest płatna wraz z przekazaniem rachunku (faktury) kupującemu przez sprzedawcę. Kupujący może dostać rachunek jeszcze przed wysyłką towaru. Do zapłaty dojdzie zatem często przed otrzymaniem towaru przez kupującego. Klauzula ta zabrania również dokonywania potrąceń.

Zahlung per Rechnung

Do zapłaty za towar dochodzi w terminie wskazanym w rachunku (fakturze), najczęściej ten termin przypada już po dokonaniu dostawy.


Ważnym jest, żeby już na etapie zawierania umowy z kontrahentem z Niemiec znać klauzule umowne stosowane w tym kraju. Nie spotka nas wtedy niespodzianka na etapie wykonywania umowy. Warto zatem zawsze skonsultować umowę z prawnikiem od spraw polsko-niemieckich. O tym, jak zweryfikować niemieckiego prawnika, dowiesz się <<TUTAJ>>.

W razie pytań z Państwa strony, kancelaria JLT służy wsparciem prawnym i podatkowym w obrocie międzynarodowym, w szczególności w kontaktach z niemieckimi kontrahentami.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań