Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii po Brexit – z perspektywy niemieckiej

Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej BrytaniiOkres przejściowy w stosunku do Wielkiej Brytanii się zakończył. Od 1 stycznia 2021 r. skutki Brexit-u zauważą przede wszystkim firmy, które prowadzą sprzedaż wysyłkową do Wielkiej Brytanii. Sporo firm korzysta przy tym z magazynu logistycznego w Niemczech (np. FBA Amazon) i stamtąd wysyła towary do Wielkiej Brytanii. Jednak przedstawione zasady można także odnieść w pełni do sprzedaży wysyłkowej do Wielkiej Brytanii z Polski.


Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii przed Brexit

Przed Brexitem sprzedaż od firmy do osoby prywatnej była rozliczana tak samo, jak sprzedaż wysyłkowa do innych krajów Unii Europejskiej. Obowiązywał próg sprzedaży (70.000 funtów). Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego próg nie był przekroczony, to niemiecki (polski) sprzedawca naliczał podatek obowiązujący w miejscu wysyłki. Po przekroczeniu progu sprzedawca był zobowiązany do rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii i naliczania brytyjskiego podatku VAT. Z progu można było również zrezygnować, zawiadamiając o tym niemiecki urząd skarbowy. Sprzedawca wysyłający towar z Polski składał w tym celu zawiadomienie VAT-21.

Te zasady sprzedaży wysyłkowej do UK przestały obowiązywać od 01.01.2021 r.. Po Brexit w stosunku do Wielkiej Brytanii stosujemy te same zasady, co w przypadku innych krajów trzecich (USA, Norwegia, Szwajcaria itd.), nienależących do UE.

Perspektywa niemiecka a sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii

Po Brexit należy rozpatrzyć sprzedaż B2C (przedsiębiorca sprzedaje konsumentowi) z perspektywy kraju wysyłki i odrębnie z perspektywy Wielkiej Brytanii.

Poniżej na przykładach wytłumaczymy, jak należy traktować sprzedaż wysyłkową do Wielkiej Brytanii (B2C). Przykłady dotyczą wysyłki z Niemiec. Ale jak w przykładach podstawimy Polska zamiast Niemcy, to zasady pozostaną identyczne.

Przykład 1. Dostawa bezpośrednio z Niemiec do UK

Dostawę z Niemiec do Wielkiej Brytanii traktujemy jako eksport towarów (Ausfuhrlieferung). Eksport towarów jest w Niemczech zwolniony z podatku (w Polsce stosujemy preferencyjną stawkę VAT 0%). Dla takiej kwalifikacji nie ma znaczenia, czy odbiorcą jest konsument czy inny przedsiębiorca. Z eksportem towarów będziemy mieli zatem do czynienia przy transakcji B2C jak i B2B.

Ważnym jest jednak, żeby transakcja była właściwie udokumentowana, by zastosować zwolnienie z podatku (lub stawkę 0% w przypadku wysyłki z Polski do UK). Takim potwierdzeniem może być wydruk z systemu ATLAS (z adnotacją Ausgangsvermerk czyli adnotacja o wywozie) z numerem MRN, list przewozowy (np. CMR), dowód doręczenia (w przypadku wysyłki pocztą), dokumenty od firmy kurierskiej.

Przykład 2. Dostawa z Niemiec do magazynu logistycznego w UK

Sporo firm korzysta z magazynów logistycznych położonych w Wielkiej Brytanii. Wprawdzie Amazon wyłączył UK z programu Pan-European, to jednak sprzedawca może nadal korzystać z magazynów Amazona w UK w programie MCI. Oznacza to, że sprzedawca sam powinien dostarczyć swój towar do magazynu logistycznego położonego w UK.

Tego rodzaju przesunięcie towarów z Niemiec (Polski) do magazynu w UK nie wywoła skutków na gruncie podatku VAT. Taka transakcja nie jest eksportem, ponieważ przesunięciu ulegają własne towary. Takie przesunięcie w ramach UE wykazywane byłoby jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Ale UK jest już poza europejskim systemem podatku VAT. Przesunięcie własnego towaru z Niemiec do UK nie wywołuje żadnych obowiązków podatkowych w Niemczech.

Sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii – brytyjski punkt widzenia

Z punktu widzenia Niemiec lub innego kraju UE (Polski) dostawa towarów do UK jest prosta do rozliczenia. Albo występuje eksport towarów (przykład 1) albo przesunięcie jest neutralne na gruncie VAT (przykład 2). Na tym jednak nie możemy poprzestać. Transakcję należy poprawnie także ująć podatkowo w Wielkiej Brytanii. I w tym momencie zaczynają się schody.

Przede wszystkim trzeba rozróżnić, czy sprzedaż do konsumenta następuje z zastosowaniem własnego kanału sprzedaży (np. własny sklep internetowy) czy sprzedaż dokonana jest za pośrednictwem platformy sprzedażowej (np. Amazon). Ponadto inne zasady obowiązują dla sprzedaży do wartości 135 funtów i powyżej tej wartości.

Przykład 3. Sprzedaż z własnego sklepu internetowego bezpośrednio do konsumenta w UK o wartości poniżej 135 funtów

Bezpośrednia dostawa jest zwolniona w UK z cła i podatku VAT od importu. Podatek VAT naliczany jest w Wielkiej Brytanii na zasadzie Point-of-Sale. W praktyce oznacza to, że sprzedawca powinien zarejestrować się do VAT w UK, wystawić fakturę z brytyjskim podatkiem i odprowadzić go do brytyjskiego fiskusa. Nie ma tutaj żadnych progów, od których niemiecki (polski) sprzedawca podpada pod ten obowiązek. Już zatem pierwsza sprzedaż B2C na terytorium UK wywoła obowiązek rejestracji do VAT w Wielkiej Brytanii.

Przykład 4. Sprzedaż z własnego sklepu internetowego bezpośrednio do konsumenta w UK o wartości powyżej 135 funtów

W przypadku sprzedaży o wartości powyżej 135 funtów rozliczenie podatku wygląda inaczej (choć może prowadzić do tych samych obciążeń fiskalnych). Podatek VAT pobierany jest przy imporcie towarów. Nie powstaje obowiązek rejestracji do VAT, choć sprzedawca ma taką możliwość. Plusem rejestracji do VAT w UK jest to, że podatek VAT nie jest płacony bezpośrednio przy imporcie, ale wykazywany w deklaracji. Następuje zatem przesunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku VAT w UK.

Przykład 5. Sprzedaż za pośrednictwem platformy sprzedażowej (Amazon, eBay itd.) z Niemiec do UK o wartości poniżej 135 funtów

W tym przypadku towar wysyłany jest do Wielkiej Brytanii z Niemiec lub innego kraju UE. Zamówienie realizowane jest jednak przez pośrednictwo platformy sprzedażowej (marketplace), takiej jak Amazon czy eBay. Prawo brytyjskie przyjmuje fikcję prawną, że do transakcji dochodzi pomiędzy platformą sprzedażową a klientem. Zatem to platforma (Amazon, eBay) odpowiada za odprowadzenie podatku VAT w UK od tej transakcji. Fakturę w takim przypadku na rzecz kupującego wystawia platforma sprzedażowa.

Przykład 6. Sprzedaż za pośrednictwem platformy sprzedażowej (Amazon, eBay itd.) z Niemiec do UK o wartości powyżej 135 funtów

Rozliczenie następuje identycznie, jak w przykładzie 3. Platforma sprzedażowa nie odpowiada za zapłatę podatku, sprzedawca zapłaci podatek VAT przy imporcie towaru na wyspy brytyjskie.

Przykład 7. Sprzedaż z magazynu logistycznego położonego w UK – bez względu na wartość

Tutaj transakcja jest najbardziej skomplikowana i rozliczana w kilku krokach. Wpierw sprzedawca musi wprowadzić towar do magazynu na terenie UK. Wiązać się to będzie z obowiązkami celnymi i zapłatą podatku VAT przy imporcie. Następnie towar jest sprzedawany do konsumenta w UK. W tym momencie prawo brytyjskie przyjmuje fikcję, że sprzedawca odsprzedał swój towar do platformy sprzedażowej (np. Amazona) ze stawką zero procent. Tej transakcji nie trzeba dokumentować fakturą. Następnie naliczony zostanie brytyjski podatek VAT w chwili sprzedaży. Za ten podatek odpowiada platforma sprzedażowa. Ona też wystawi fakturę i odprowadzi podatek VAT do brytyjskiego fiskusa.

Jak widać, sprzedaż wysyłkowa do Wielkiej Brytanii nie będzie już tak prosta, jak przed rokiem 2021. Brexit utrudni tutaj działalność sprzedawców z Niemiec czy z Polski. Częściej wymagana będzie rejestracja do VAT w Wielkiej Brytanii. Do tej pory sporo firm sprzedawało poniżej progu 70.000 funtów rocznie i unikało rejestracji. Teraz już od pierwszej sprzedaży towaru poniżej wartości 135 funtów taka rejestracja powinna nastąpić. Pamiętajmy, że wartość 135 funtów odnosi się do całej przesyłki. Jeżeli w przesyłce wysyłamy kilka towarów, to wartość jest zliczana.

Więcej informacji na temat nowych reguł można znaleźć na oficjalnej stronie <<TUTAJ>>.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie podatkowe dla firm w Niemczech, w tym dokonuje rejestracji polskich firm dla celów VAT w Niemczech. Usługi doradztwa podatkowego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi doradcami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy zapewniamy wsparcie ze strony niemieckiego specjalisty. Sprawy podatkowe na terenie Niemiec są wtedy koordynowane przez doradcę podatkowego z kancelarii JLT.

Przeczytaj popularne artykuły:

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań