Rejestracja do VAT w Belgii

Dowiedz się, kiedy powstanie obowiązek rejestracji do VAT w Belgii. Kiedy polska firma musi uzyskać belgijski numer podatkowy, jak wygląda rejestracja do VAT w Belgii i jakie wymogi należy spełnić.


Podatek VAT jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Zasady określające miejsce opodatkowania są uregulowane przepisami europejskich dyrektyw. Są one wspólne dla całej Unii Europejskiej. Przepisy belgijskiej ustawy o VAT  są w tym zakresie zbieżne z polskimi przepisami. Polscy przedsiębiorcy, dokonując zakupów w Belgii lub sprzedając do Belgii, wystawiają najczęściej faktury ze stawką 0% lub taką fakturę otrzymują w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy / nabycia towarów. Są jednak sytuacje, w których powstanie obowiązek rejestracji do VAT w Belgii. Poniżej znajduje się przegląd najczęstszych sytuacji, w których polski przedsiębiorca będzie musiał uzyskać belgijski numer VAT (Taxe sur la Valeur Ajoutée, TVA).

Zasadą jest to, że rejestracja do VAT w Belgii będzie konieczna wtedy, gdy polski podmiot będzie zobowiązany do rozliczenia beglijskiego podatku VAT, czyli to na polskiej firmie będzie spoczywał obowiązek odprowadzenia belgijskiego podatku VAT. Chodzi o sytuację, w których ten obowiązek nie może być przerzucony na odbiorcę usługi / nabywcę towaru w ramach procedury reverse charge (odwrotne obciążenie).

Sytuacje, kiedy rejestracja do VAT w Belgii jest konieczna

Rejestracja do celów VAT w Belgii może okazać się obowiązkowa w następujących przypadkach:

Sprzedaż w Belgii na rzecz osób prywatnych

Przykład: Polska firma na targach meblowych w Belgii sprzedaje na rzecz odwiedzającego krzesło.

Sprzedaż z Belgii na rzecz osób prywatnych z innego kraju w UE

Przykład: Polska firma wysyłkowa ze swojego magazynu z Belgii wysyła towar do prywatnego klienta w Niemczech.

Sprzedaż z Belgii na rzecz przedsiębiorców z innych krajów UE w ramach sprzedaży wewnętrznej lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Przykład: Polska firma ma swój magazyn części zamiennych w Belgii i z tego magazynu dostarcza towar w Belgii dla holenderskiej firmy.

Przykład: Polska firma ma swój magazyn części zamiennych w Belgiii z tego magazynu wysyła towar do swojego klienta – firmy z Niemiec.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie w Belgii

Przykład: Polska spółka zamawia maszynę z Niemiec i podaje adres dostawy w Belgii.

Wykonanie prac budowlanych w Belgii na rzecz osoby prywatnej

Przykład: Firma z Polski buduje dom w Belgii na rzecz holenderskiej osoby prywatnej.

Wykonanie prac budowlanych w Belgii na rzecz podatnika niezarejstrowanego w Belgii

Przykład: Firma z Polski buduje biurowiec w Belgii na rzecz innej polskiej spółki, która nie jest zarejestrowana do VAT w Belgii.

Dokonanie importu na terenie Belgii

Przykład: Polska firma zamawia z Chin maszynę i odprawia ją w porcie w Belgii.

Dokonanie eksportu z terenu Belgii

Przykład: Polska firma ze swojego magazynu w Belgii wysyła towar do USA.

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do Belgii powyżej rocznego limitu 35.000 euro

Przykład: Polska firma wysyłkowa sprzedaje w sprzedaży wysyłkowej z Polski do Belgii towary na rzecz konsumentów o łącznej wartości ponad 35.000 euro w roku kalendarzowym.

Przewóz osób przez terytorium Belgii

Przykład: Polska firma przewozowa świadczy usługi przewozu osób z Polski do Wielkiej Brytanii. Trasa przejazdu przebiega przez Belgię.

Ponadto w niektórych sytuacjach można dokonać dobrowolnej rejestracji, np. w przypadku świadczenia usług budowlanych w Belgii, które rozliczane są na zasadzie odwrotnego obciążenia lub w przypadku, gdy podatek naliczony w Belgii związany z prowadzoną działalnością będzie w określonej wysokości.

Procedura rejestracji

Jeżeli zajdzie jeden z przypadków opisanych powyżej i rejestracja do VAT w Belgii okaże się obowiązkowa, to właściwym organem dla firm nie mających siedziby w Belgii jest:

Contrôle TVA pour les assujettis Etrangers

Boulevard du Jardin Bo-tanique 50 bte 3625

18 ème étage R, B-1000 Bruxelles

contr.tva.bcae@minfin.fed.be

Należy wypełnić i przesłać wniosek do tego organu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • uzasadnienie powodu rejestracji (umowa o wykonanie usługi, umowa o magazyn, faktury itd)
  • certyfikat rezydencji
  • odpis z rejestru
  • potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju pochodzenia
  • formularz 604A
  • formularz IDT
  • umowa z osobą, pod której adresem będzie możliwa kontrola przechowywanych dokumentów

W Belgii jest możliwość ustanowienia przedstawiciela podatkowego, który przejmie za polską firmę obowiązki związane z wypełnianiem obowiązków dot. podatku VAT w Belgii.

Obowiązki po rejestracji

Po dokonaniu rejestracji należy składać w Belgii deklaracje VAT. Zasadniczo składa się deklaracje miesięczne. Można wnioskować o składanie deklaracji kwartalnych, ale trzeba spełnić określone warunki.

W Belgii nie składa się rocznej deklaracji VAT, tak jak ma to miejsce np. w Niemczech.

Deklaracje składać można jedynie w formie elektronicznej przez portal Intervat.

Deklarację VAT w Belgii należy złożyć do 20 dnia następnego miesiąca po upływie okresu, za który składana jest deklaracja. W tym samym terminie należy uregulować VAT na konto właściwego organu w Belgii.

Przed dokonaniem czynności, która może spowodować obowiązek rejestracji do VAT w Belgii, warto wpierw zlecić szczegółową analizę podatkową, czy taki obowiązek w ogóle powstanie i jakie będą jego konsekwencje. Pozwoli uniknąć to sytuacji, gdy polska firma z opóźnieniem dokonuje rejestracji do VAT w Belgii. Spóźniona rejestracja może spowodować liczne, negatywne konsekwencje dla firmy. Dotyczy to w szczególności branży budowlanej. Warto wyjaśnić te kwestie ze specjalistą z zakresu kwestii polsko-belgijskich zanim obowiązek rejestracji powstanie.

Kancelaria JLT zapewnia kompleksowe wsparcie podatkowe dla firm. Zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań