Minimalne warunki pracy w Niemczech

Drukuj
Dowiedz się, jakie minimalne warunki zatrudnienia trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Niemiec. Co wynika z umów taryfowych dla danej branży i przysługuje pracownikowi ponad przepisy ustawowe.Dowiedz się, jakie minimalne warunki pracy trzeba zapewnić pracownikom delegowanym do Niemiec. Co wynika z umów taryfowych dla danej branży i przysługuje pracownikowi ponad przepisy ustawowe.


Poniższa tabela przedstawia warunki pracy w Niemczech, które należy przestrzegać zgodnie z niemiecką ustawą o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG) i ustawą o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, AÜG) w podziale na poszczególne branże regulowane umowami taryfowymi.

Poszczególne rubryki określające warunki pracy w Niemczech oznaczają:

  • płaca minimalna – wskazanie, czy w danej branży obowiązuje szczególna płaca minimalna, wyższa niż ogólna stawka 9,19 euro brutto (2019 r.)
  • dodatek za nadgodziny – wskazanie, czy w przypadku pracy w nadgodzinach, pracownik oprócz normalnego wynagrodzenia otrzyma dodatek za pracę w nadgodzinach
  • czas urlopu – określenie, czy umowa taryfowa przewiduje wyższy wymiar urlopu, niż określony ustawowo
  • czas urlopu – określenie, czy umowa taryfowa przewiduje wynagrodzenie za czas urlopu
  • dodatek urlopowy – wskazanie, czy pracownik dostaje specjalny dodatek do urlopu
  • kasa urlopowa – wskazanie, czy w danej branży zorganizowana jest kasa urlopowa, do której pracodawca powinien płacić składki, z których finansowany jest urlop pracownika

Źródło: niemiecka administracja celna

Branża płaca minimalna dodatek za nadgodziny czas urlopu wynagrodzenie urlopowe Dodatek urlopowy Kasa urlopowa
Gospodarka odpadami, w tym sprzątanie ulic i utrzymanie zimą nie nie nie nie nie nie
Szkolenia i kształcenie ustawiczne tak nie tak tak nie nie
Budownictwo tak nie nie nie nie 1)
Prace górnicze w kopalniach węgla kamiennego nie nie nie nie nie nie
Usługi pocztowe nie nie nie nie nie nie
Dekarstwo tak tak tak tak tak nie
Prace elektryczne tak nie nie nie nie nie
Fryzjerstwo nie nie nie nie nie nie
Budowa ogrodów, terenów zielonych i obiektów sportowych nie tak tak tak nie nie
Sprzątanie budynków tak nie nie nie nie nie
Usługi pieniężne i wartościowe tak nie nie nie nie nie
Montaż rusztowań tak tak tak tak tak tak
Rolnictwo / leśnictwo i ogrodnictwo nie nie nie nie nie nie
Malowanie i lakierowanie tak nie nie nie nie nie
Usługi montażowe na budowach przemysłu metalurgicznego, metalowego i elektrycznego nie nie nie nie nie nie
Opieka tak nie nie nie nie nie
Ubój i przetwórstwo mięsa nie nie nie nie nie nie
Usługi ochrony (z wyłączeniem usług pieniężnych i wartościowych) nie nie nie nie nie nie
Kamieniarstwo tak tak tak tak tak nie
Przemysł włókienniczy i odzieżowy nie nie nie nie nie nie
Usługi pralnicze u klienta nie nie nie nie nie nie
Praca tymczasowa, wypożyczenie pracowników tak nie nie nie nie nie

Kancelaria JLT kompleksowo doradza polskim firmom w Niemczech, w tym świadczących usługi przez oddelegowanych pracowników do Niemiec. Usługi doradztwa podatkowego i prawnego w Niemczech świadczone są w ramach współpracy z niemieckimi prawnikami i doradcami podatkowymi. Zapewniamy wsparcie ze strony specjalisty od spraw polsko-niemieckich. Kancelaria JLT dokonuje również wszelkich zgłoszeń i formalności związanych z delegowaniem pracowników do Niemiec.

Zapisz się na nasz newsletter!

Michał Jadżyn

radca prawny i doradca podatkowy

Rechtsanwalt und Steuerberater

JLT Jadżyn Legal & Tax

Poznań / Posen

JLT doradztwo prawne i podatkowe dla firm radca prawny i doradca podatkowy kancelaria Poznań